Близо 10 милиона лева за инвестиционни проекти в област Добрич отпуска МРРБ

Близо 10 милиона лева за инвестиционни проекти в област Добрич отпуска МРРБ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с над 400 милиона лв. от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините

В списъка са включени 234 обекта, като 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са  свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.


Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е  МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумениe и второто през месец декември 2022 г.


За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. 


Одобрените проекти за общини от област Добрич са шест, като пет от тях са свързани с ремонт на ВиК инфраструктура.


5 435 790 лв. ще бъдат отпуснати за „Битова канализация в кв. „Рилци“, гр. Добрич, етапи II, III, IV.


Малко над  900 000 лв. са определени за „Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа“, гр. Шабла.


В община Крушари отиват 1 024 023 лв. за реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци. 


В село Бранище ще се осигурят 107 967 лв. за строителство на обект: Рехабилитация на водопровод по ул. "Първа" .


„Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа в с.Кранево" ще се извърши за сумата от  224 599 лв.


Шестият проект е за реконструкция и рехабилитация на улица "Гларус" в гр. Каварна, за което са предвидени 1 910 613 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+