Радостина Жекова: Ако няма работещ парламент ще изпаднем в ситуация на невъзможност да работим по Плана за възстановяване и устойчивост и Стратегии

Радостина Жекова: Ако няма работещ парламент ще изпаднем в ситуация на невъзможност да работим по Плана за възстановяване и устойчивост и Стратегии
Според председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите попадането в ситуация на служебен кабинет, би довела до невъзможност за приемане на законови промени и създаване на изключително важни закони, свързани пряко с работата на българския земеделец.

"Изборният резултат е вижданията на гласуващите. Дали и на кого му харесва, на практика няма значение" - това каза председедателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова,  във връзка с изборните резултати.


И сподели за трудностите, които очакват бранша, ако животът на новото НС е твърде кратък.


Ако няма работещ парламент ще изпаднем в ситуация на невъзможност да работим по Плана за възстановяване и устойчивост и Стратегическия план. А това би довело до липса на правила за работа в сектор земеделие; липса на възможност за финансиране на иновации и технологии; липса на възможност за ключови промени в закони, пряко свързани с работата на българския земеделец".


Според Жекова ключовите закони за сектор „Земеделие“, които трябва да бъдат приети са няколко, но изключително важни. Това са: Закон за браншовите организации; Закон за кооперациите, който е морално остарял;  Закон за собствеността и ползването на земеделска земя; Закон за опазване на земеделските земи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+