Свободни работни места в Добрич на 28 септември

Свободни работни места в Добрич на 28 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Счетоводител, образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)        1


Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Информатика и компютърни науки        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика (учител общообразователен  учебен предмет)        1


Уредник, музей, образование - Висше / Филология,Висше / Филология (Българска филология)        1


Санитар, образование - Начално,Средно,Основно      1


Товарач, трупи и друг дървен материал, образование - Основно       10


Производител, обувки (ръчно), образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5


Работник, строителството, образование - Основно,Средно      2


Работник, животновъд, образование - Основно,Средно       1


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Средно      1


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно       3


Машинен оператор, шиене на обувки, образование - Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5


Резач, горски дървен материал, образование - Професионална квалификация / Горско стопанство (моторни триони),Основно       10


Охранител, образование - Средно       1


Обслужващ, магазин, образование - Средно        1


Продавач-консултант, образование - Средно      1


Фондохранител, музей/художествена галерия, образование - Средно        1


Помощник-възпитател, образование - Средно       1


Продавач-консултант, образование - Средно       3


Продавач-консултант, образование - Средно        1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство      2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ)       1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно       1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно      2


Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5


Монтьор, обувки, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно      1


Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно       2


Машинен оператор, обувно производство, образование - Средно,Основно      2


Общ работник, образование - Средно,Основно      1


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно       1     


Автомонтьор, образование - Средно,Основно      2


Производител, обувки (ръчно), образование - Средно,Основно       5


Крояч, обувни изделия, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5


Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       2


Филиал Балчик


Ръководител/Директор/Началник  управление, образование - Висше (Минимална степен за заемане на длъжността степен Бакалавър в сферата на социалните услуги)       2


Арт терапевт, образование - Висше / Изобразително изкуство (Приложни изкуства)         1


Психолог, образование - Висше / Психология       1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности      2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно        1


Помощник кухня, заведение за бързо хранене, образование - Основно,Средно       1


Контрольор, автомобилен транспорт, образование - Средно      1


Социален асистент, образование - Средно      6


Трудотерапевт, образование - Средно     1


Филиал Добричка


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Без образование,Основно,Начално        4


Животновъд, образование - Начално,Основно      1


Общ работник, образование - Основно,Начално      1


Водач, селскостопански машини, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно,Средно     1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+