Свободни работни места в Добрич на 16 септември

Свободни работни места в Добрич на 16 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Метач, Без образование        3


Инспектор, държавсн служител, образование - Висше / Биологически науки (Природни науки, математика и информатика)           1


Специалист, образование - Висше / Икономика             1


Старши експерт, образование - Висше / Икономически науки,Висше / Общо инженерство (Технически науки, Природни науки, математика и информатика, Педагогически науки)               1


Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Информатика и компютърни науки           1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности            1


Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост, образование - Висше / Хранителни технологии       1


Сметосъбирач, образование - Начално            8


Санитар, образование - Начално,Средно,Основно          1


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, образование - Основно (шофьор "СЕ" категория),Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория)             2


Машинист, еднокофов багер, образование - Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно (багерист)              1


Производител, обувки (ръчно), образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                5


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално            1


Общ работник, образование - Основно,Средно              1


Работник, животновъд, образование - Основно,Средно               1


Машинен оператор, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии               5 


Производител, млечни продукти, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии          4


Машинен оператор, шиене на обувки, образование - Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           5


Обслужващ, магазин, образование - Средно              1


Обслужващ, магазин, образование - Средно            2


Отговорник, спомагателни дейности, образование - Средно         3


Продавач-консултант, образование - Средно             2


Куриер, образование - Средно              2


Асистент, офис, образование - Средно             2


Продавач-консултант, образование - Средно              3


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр),Професионална квалификация / Други неопределени специалности (огняр),Средно (огняр)           1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ)           1


Електромонтьор, образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно (техническа специалност),Основно               1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (шлосер),Основно (шлосер)           1


Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         1


Шивач, образование - , образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          5


Монтьор, обувки, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор "Д" категория)1


Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно3


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Работник пълнене на колбаси, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Колач, животни, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Транжор, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Мияч, превозни средства (ръчно), образование - Средно,Начално,Основно1


Машинен оператор, обувно производство, образование - Средно,Основно2


Животновъд, образование - Средно,Основно1


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности5


Крояч, обувни изделия, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии,Основно1


Филиал Балчик


Ръководител/Директор/Началник  управление, образование - Висше (Минимална степен за заемане на длъжността степен Бакалавър в сферата на социалните услуги)2


Арт терапевт, образование - Висше / Изобразително изкуство (Приложни изкуства)1


Психолог, образование - Висше / Психология1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно1


Трудотерапевт, образование - Средно1


Социален асистент, образование - Средно6


Контрольор, автомобилен транспорт, образование - Средно1


Филиал Добричка


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Без образование,Основно,Начално4


Животновъд, образование - Начално,Основно1


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Основно5


Общ работник, образование - Основно,Начално1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+