Свободни работни места в Добрич на 2 август

Свободни работни места в Добрич на 2 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Главен счетоводител, образование - Висше / Икономика (Сетоводство)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (История)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ - Английски език)2


Педагогически съветник, образование - Висше / Психология (магистър)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Физически науки (Учител по физика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)1


Пакетировач, образование - Основно2


Общ работник, образование - Основно1


Машинен оператор, гладене в пералня, образование - Основно2


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, образование - Основно (шофьор "СЕ" категория),Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория)2


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование10


Пазач-портиер, образование - Основно,Средно1


Оператор, производство на акумулатори, образование - Средно5


Куриер, образование - Средно2


Крупие, образование - Средно2


Чистач/ Хигиенист, образование - Средно1


Асистент, офис, образование - Средно2


Продавач-консултант, образование - Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Продавач-консултант, образование - Средно3


Обслужващ, магазин, образование - Средно1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно1


Електротехник, поддръжка на сгради, образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника),Средно (ел.техник и огняр)1


Електромонтьор, образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно (техническа специалност),Основно1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (шлосер),Основно (шлосер)1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор "Д" категория)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно1


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно20


Транжор, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Работник пълнене на колбаси, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Колач, животни, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно3


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1


Общ работник, образование - Средно,Основно1


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно             1


Пиколо, образование - Средно,Основно          2


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно          1


Машинист, еднокофов багер, образование - Средно,Средно / Растениевъдство и животновъдство             1


Филиал Балчик


Помощник-готвач, образование - Основно            2


Водач, селскостопански машини, образование - Средно            1


Пазач, образование - Средно            2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+