Свободни работни места в Добрич на 21 юли

Свободни работни места в Добрич на 21 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич

ДБТ - Добрич


Работник, кухня        1


Главен счетоводител, образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Учител по математика, математика и физика, физика),Висше / Физически науки (Учител по математика, математика и физика, физика)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика      1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ - Английски език)       2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Педагогика (Техника и технологии)       1


Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Физически науки (Учител по физика)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Българска филология),Висше / Филология (Руска филология)1


Общ работник, образование - Основно1


Работник, кухня, образование - Основно1


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, образование - Основно (шофьор "СЕ" категория),Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория)2


Общ работник, образование - Основно,Без образование10


Пазач-портиер, образование - Основно,Средно1


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно1


Анкетьор, образование - Основно,Средно   5


Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Оператор, производство на акумулатори, образование - Средно5


Продавач-консултант, образование - Средно1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Администратор, хотел, образование - Средно1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Трудов посредник, образование - Средно1


Технически сътрудник, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно 1 


Чистач/ Хигиенист, образование - Средно 1


Птицевъд, образование -  Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2 


Огняр, образование -  Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ, заварчик) 1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.) 1 


Електротехник, промишлено предприятие, образование -  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно 1 


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1


Заварчик, образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 2 


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1 


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно 1 


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно 5


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство 2 


Техник, строителство и архитектура, образование -  Средно / Строителство 1 


Шофьор, автобус, образование -  Средно / Транспортни услуги (шофьор "Д" категория) 1


Шофьор, автобус, образование -  Средно / Транспортни услуги,Средно 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование -  Средно / Транспортни услуги,Средно 1 


Транжор, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно 3 


Работник пълнене на колбаси, образование - Средно / Хранителни технологии,Основно 3 


Колач, животни, образование -  Средно / Хранителни технологии,Основно 3 


Образователен медиатор, образование - Средно,Висше Турски 2 


Бояджия, промишлени изделия, образование -  Средно,Основно 1 


Пиколо, образование - Средно,Основно 2


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование -  Средно,Основно 1 


Общ работник, образование -  Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно 2 


Животновъд, образование -  Средно,Основно 1 


Работник, кухня, образование -  Средно,Основно 3 


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно 1 


Машинист, еднокофов багер, образование - Средно,Средно / Растениевъдство и животновъдство 1


Филиал Балчик


Ръководител/Директор/Началник управление, образование -  Висше (Минимална степен за заемане на длъжността степен Бакалавър в сферата на социалните услуги) 2 


Рехабилитатор, образование -  Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор) 1 


Арт терапевт, образование -  Висше / Изобразително изкуство (Приложни изкуства) 1


Медицинска сестра, образование -  Висше / Медицина (Медецинска сестра) 1


Психолог, образование - Висше / Психология 1 134 Социален работник Висше / Социални дейности 2


Помощник-готвач, образование -  Основно 2 


Социален асистент, образование -  Средно 6 


Трудотерапевт, образование -  Средно 1


Пазач, образование -  Средно  2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+