Публично обсъждане на промени на бюджета за 2022 година ще се проведе в Генерал Тошево

Публично обсъждане на промени на бюджета за 2022 година ще се проведе в Генерал Тошево
На 20-ти юли, от 10.00 часа в зала “Дора Габе” на Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.
На основание чл.84, ал.6 и  чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решения № 4-14/11.04.2022 г. и № 6-10/27.06.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево.


Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.


Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 12:00 часа на 19.07.2022 г.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+