Зрелостниците се осигуряват сами здравно до началото на работа или следване във ВУЗ

Зрелостниците се осигуряват сами здравно до началото на работа или следване във ВУЗ
Завършилите средното си образование трябва да внасят здравноосигурителните си вноски сами, за своя сметка, докато започнат работа или бъдат приети за студенти редовно обучение.

Това напомнят от Националната агенция за приходите.


Изискването зрелостниците да поемат здравните си вноски покрива периода на ваканцията или от завършването на средното училище до началото на трудова дейност или обучение във ВУЗ.


Размерът на здравната вноска следва да бъде не по-малък от 28,40 лева месечно.


Преди това трябва да се подаде декларация образец 7 за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+