С песни, фанфари и поднасяне на цветя почетоха празника си учениците от ОУ "Стефан Караджа"

С песни, фанфари и поднасяне на цветя почетоха празника си учениците от ОУ "Стефан Караджа"
С поднасяне на венци и цветя кметът на Добрич Йордан Йорданов, зам. – кметът д-р Емилия Баева и ученици от ОУ „Стефан Караджа“ почетоха 182 години от рождението на героя.

Учениците и учителите отбелязват празника с песни, поднасяне на цветя, рецитал и фанфари, запазвайки „Духа на Караджата“.На основание с решение на Министерски съвет РМС 479 от 05 юли 2019 г.,  ОУ „Стефан Караджа“ получи статут на иновативно училище. Иновативните училища са училищата на бъдещето, смятат от МОН.  Целта на този нов модел е да “разчупи” училището като концепция, да го направи по-привлекателно за учениците, по-приятна работна среда за учителите и да изпробва в реална среда модерните практики, които все още не намират своето място в образователната ни система.


Там могат да се приложат различни иновативни средства за най-малките, така че те да бъдат ограмотени. За целта могат да се използват електронни продукти за развитие на речта, повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.


В училището са въвеждени нови методи на преподаване в три паралелки 1а клас, 5а и 5б  клас.  Те се основават на учене чрез действия и преживяване.


ОУ „Стефан Караджа“ е иновативно училище, част от Българската мрежа от училища за здраве в Европа, с богата и вълнуваща история.


То е основано през 1930 г. с цел да се предостави възможност на децата от крайните квартали на Добрич да посещават българско училище. Новото школо се помещавало в двуетажна сграда, построена две години по-рано със средства на Българската царска легия. В долния етаж бил настанен началният курс, а в горния – мъжката гимназия. Радостта на ученици, учители и родители била кратка, защото само пет години след първия училищен звънец румънските власти затворили училището.


 


Следващите пет години били изключително тежки за българското население на града. Родните училища били затворени, а връщането на Южна Добруджа към пределите на България изглеждало като далечен и невъзможен блян. Септември 1940 г. обаче всичко се променило – между България и Румъния бил подписан Крайовския договор, по чиято сила мечтата на българите станала реалност. Из широките полета на Добруджа се понесъл радостния вик „Добричъ е нашъ!“. Постепенно радостните мигове се увеличили. На 14 октомври 1940 г. след водосвет и манифестация на всички начални училища учебната дейност в нашето училище била възобновена. 


Първоначално продължило съвместното съжителство между Началното училище и Мъжката гимназия „Н.В. Цар Борис Трети“. С течение на времето обаче учениците се увеличавали и това довело до разделяне на тези две образователни институция, като Началното училище запазило своята сграда. 


 


В края на 50-те години на ХХ век училището приело за свой патрон покровителя на Добруджа Стефан Караджа.


Новото десетилетие от века било посрещнато от ОУ „Стефан Караджа“ с надежда. Учениците ставали все повече и повече, а сградата – все по-малка и по-малка. През учебната 1967 – 1968 година, само за шест месеца, било направено разширение на сградата. Изграден бил нов трети етаж, който разполагал с четири класни стаи, три кабинета, кинозала и библиотека.


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+