Нови социални услуги, реновиране на детски градини и ясли са сред отчетените дейности за 2021г. в ресора на д-р Емилия Баева

Нови социални услуги, реновиране на детски градини и ясли са сред отчетените дейности за 2021г. в ресора на д-р Емилия Баева
Зам.-кметът по Хуманитарните дейности към Община град Добрич д-р Емилия Баева презентира,че до момента са подкрепени с 19 социални услуги множество нуждаещи се в общността

„На 925 наши съграждани продължихме да предоставяме 19 социални услуги в общността /8 – за деца и младежи и 11 – за пълнолетни лица/. Чрез Механизма за лична помощ и проектите „Приеми ме 2015“, „За равен шанс на децата“, „Топъл обяд“, „Подкрепа в дома“, „Наблюдавано жилище“ и „Патронаж +“ продължихме да оказваме подкрепа и на тези сред нас, които са с увреждания, бездомни, самотни или в невъзможност от самообслужване, както и на децата, които не могат да бъдат отглеждани в семейна среда“, каза тя.


През изминалата 2021 община град Добрич е разкрила нова социална услуга – Асистентска подкрепа, чрез която се полагат грижи почасово в домашна среда за 47 наши съграждани, които са с трайни увреждания, в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, подчерта д-р Баева.


Сред завършените и продължаващи дейности тя отчете подобренията по материалната база на социалните услуги в нашия град. Сред тях са монтиране на топлоизолация върху част от фасадите и поставяне на нови подови настилки в Комплекса за социални услуги за деца „Дъга“. А с помощта на EСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ са осигурени нови водогрейни котли за Комплекса и ремонтирахме ВиК инсталацията и санитарните помещения в ЦНСТ 3.


Извършени са ремонт на кухни, покрив, канализация, подови настилки и тераси в Комплекса за социални услуги „Палитра“. В Защитени жилища е обособен и кабинет на социалните работници, изолатор и стая за почивка на персонала.


В детските ясли на Добрич продължава отглеждането и възпитанието на 430 деца, а в Детска млечна кухня – приготвянето и доставката на храна на 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. 


До средата на тази година ще продължи и подобряване на матераилната база – продължава смяната на дограмата в детските ясли. Продължава ремонтът и реновирането и на подовите настилки там.


„През 2021 г. в детските градини на Добрич въведохме електронните дневници и задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца. За да подобрим образователните услуги, през изминалата година преобразувахме чрез сливане още шест общински детски градини в три,уточни д-р Баева в отчета си, касаещ обучението на децата .


Най-голям успех за изминалата година,по думите й, е новата сграда на детска сграда номер 10. Там по проект „Осъвременяване на образователната инфраструктура в детски градини“ на мястото на старата постройка на ДГ  № 10 „Слънчице“  е изградена нова модерна сграда с капацитет 50 места.


„Още малко усилия по обзавеждането и ще можем да посрещенм новите групи там“, допълни зам.-кметът по Хуманитарните дейности .


Сред отчетените завършени дейности попадат още дейностите по изграждане на нова сграда на ДГ № 12  „Щурче“, която ще даде възможност да предоставяне по-качествени образователни услуги на децата от района, изрисуването и украсата фасадата на ДГ №32 „Звездица“.


Активната дейност на  Младежкия център за 2021 г с подкрепата на Община град Добрич отчита  поредица от инициативи с образователен и културен характер - 76 неформални обучения, 44 мотивационни срещи, 1 театрален спектакъл, 6 концерта, 23 изложби, 87 онлайн рубрики, 27 младежки инициативи, 12 работилници, 2 екоакции, 2 информационни кампании, 1 младежки лагер, 23 клубни форми, програмата „Еко лято“, конкурсите за карикатура, наука, есе, дигитална живопис и графика и Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев“.


Подпомогнати са още детските градини и училищата при създаването и реализацията на проектите им за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. Общината е подкрепила традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който взеха участие 96 ученици, спортно събитие по повод Световния ден на ходенето – 03.10.2021 г.


„Запазихме разнообразието на културния календар и успяхме да проведем на открито или оналйн планираните събития“, подчерта д-р Баева. Модернизирахме и базите на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ и на хоровете „Добруджански звуци“ и „Маестро Захари Медникаров“.Реновирахме част от надгробията във Военно гробище музей и извършихме възстановителни дейности по южната фасада на сградата на Художествената галерия. подготвихме създаването на нов интегриран продукт – Детски интерактивен културно-образователен център от типа „Музейко“, допълни тя.


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+