Свободни работни места в Добрич на 19 януари

Свободни работни места в Добрич на 19 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Крупие      3


Общ работник,Образование - Без образование,Начално,Основно           2


Главен експерт,Образование -  Висше / Архитектура, строителство и геодезия (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер, електроинженер и др.),Висше / Общо инженерство (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер              1


Технолог,Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Зооинженерство, Ветеринарна медицина)            1


Фелдшер,Образование - Висше / Здравни грижи            1


Главен счетоводител,Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)            1


Лекар,Образование - Висше / Медицина          6


Помощник-фармацевт,Образование  Висше / Фармация                  1


Фармацевт магистър,Образование - Висше / Фармация                1


Сметосъбирач,Образование - Начално               4


Общ работник,Образование - Основно             5


Камериер/камериерка,Образование - Основно               5


Стругар,Образование - Основно 1


Шлосер,Образование -  Основно 1


Производител, обувки (ръчно),Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             2


Общ работник,Образование - Основно,Средно           1


Общ работник, строителство на сгради,Образование - Основно,Средно,Без образование           5


Зидар, сгради (конструкции),Обарзование - Основно,Средно,Без образование               5


Кофражист,Образование- Основно,Средно,Без образование            5


Арматурист,Обарзование - Основно,Средно,Без образование          5


Сервизен техник,Образование - Средно             2


Продавач-консултант,Образование - Средно             4


Охранител,Образование- Средно              2


Технически сътрудник,Образование - Средно            1


Касиер,Обарзование - Средно              2


Детегледачка,Обарзование - Средно           1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Обарзование - Средно               2


Обслужващ, бензиностанция/газостанция,Образование - Средно            3


Резач, метал,Образование - Средно           2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,Обарзование - Средно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор "С +Е" категория)          3


Шлосер,Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)          1


Механик, земеделски машини,Обарзование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно            1


Крояч, обувни изделия,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно            2


Птицевъд,Обарзование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)          2


Автомонтьор,Образование - Средно / Транспортни  услуги (автомонтьор),Средно (Технически науки)          2


Шофьор, тежкотоварен автомобил,Обарзование - Средно / Транспортни  услуги,Средно           3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          3


Барман,Обарзование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно            5


Камериер/камериерка, хотел,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно     10


Барман,Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             10


Хост (хостеса),Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           5


Готвач,Образованаие - Средно / Хранителни технологии,Средно             10


Застрахователен агент,Обарзование - Средно,Висше / Икономика ( Застраховане и социално дело)           2


Мияч, превозни средства (ръчно),Обарзование - Средно,Начално,Основно            1


Градинар, сезонен,Образование - Средно,Основно      3


Портиер,Обарзование - Средно,Основно               1


Шофьор, товарен автомобил,Обарзование - Средно,Основно / Транспортни  услуги,Средно / Транспортни  услуги,Основно                 1


Шивач, обувки,Образование - Средно,Основно   10


Монтажник,Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно           3


Крояч, обувни изделия,Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи                   1


Крояч, обувни изделия,Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Сервитьор,Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски               10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+