STEM-кабинет откриха в ОУ „Стефан Караджа“

STEM-кабинет откриха в ОУ „Стефан Караджа“
Кметът на Добрич Йордан Йорданов и зам.-кметът Емилия Баева днес бяха гости на откриването на STEM-кабинет в ОУ „Стефан Караджа“. Новата придобивка е изградена по национална програма на МОН на стойност 50 000 лв., към които училището е добавило собствен принос от 33000 лв.

STEM-кабинетът дава възможност на учениците от първи до седми клас да изучават всички природни науки по един увлекателен и интригуващ за тях начин. В класната стая за креативни дигитални създатели могат да се правят опити, интегриращи обучението по различни предмети. Възможностите на тези високи технологии бяха демонстрирани пред гостите от учениците и техния преподавател Мария Георгиева. 


STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.


ОУ „Стефан Караджа“ е първото основно училище в Добрич с такъв кабинет, но в най-скоро време такива ще бъдат изградени в още няколко образователни институции в града.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+