Свободни работни места в Добрич на 18 януари

Свободни работни места в Добрич на 18 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Крупие                  3


Общ работник, Образование - Без образование,Начално,Основно               2


Технолог, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Зооинженерство, Ветеринарна медицина)             1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи                1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)                 1


Лекар, Образование - Висше / Медицина                 6


Помощник-фармацевт, Образование - Висше / Фармация                  1


Фармацевт магистър, Образование - Висше / Фармация                  1


Сметосъбирач, Образование - Начално                   4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар),Основно                    1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно                   1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                   2


Общ работник, Образование - Основно,Средно             1     


Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно,Без образование             5


Арматурист, Образование - Основно,Средно,Без образование              5


Кофражист, Образование - Основно,Средно,Без образование              5


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно,Средно,Без образование            5


Резач, метал, Образование - Средно           2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно              2


Детегледачка, Образование - Средно            1


Касиер, Образование - Средно                2


Сервизен техник, Образование - Средно                 2


Продавач-консултант, Образование - Средно              4


Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно          3


Охранител, Образование - Средно             2


Технически сътрудник, Образование - Средно                  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор "С +Е" категория)          3


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)           1


Механик, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно            1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно               2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)              2


Автомонтьор, Образование - Средно / Транспортни  услуги (автомонтьор),Средно (Технически науки)            2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно                3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно               10


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               10


Хост (хостеса), Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               5


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно            10


Застрахователен агент, Образование - Средно,Висше / Икономика ( Застраховане и социално дело)          2


Портиер, Образование - Средно,Основно             1 


Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно           3


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги,Средно / Транспортни  услуги,Основно           1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           10


Монтажник, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно         3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     10


Филиал Балчик


Работник, кухня, Образование - Основно             1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)   1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+