Община Добрич - на пето място в Рейтинга за активна прозрачност на Програма Достъп до информация

Община Добрич - на пето място в Рейтинга за активна прозрачност на Програма Достъп до информация
Община Добрич отново завоюва челна позиция в Рейтинга за активна прозрачност на Програмата Достъп до информация, който се анализира всяка година.

В Рейтинга за общините, Добрич е на престижното 5 – то място с 90.5 точки сред 195 общини. В сравнителния рейтинг, който обхваща 129 институции, Община град Добрич е класирана на 7 място с 92,8%.


Нивото на прозрачност през 2020 г., е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.


Рейтингът за активна прозрачност е независимо проучване, което цели да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп до обществена информация, включително и по електронен път.


Престижното пето място е поредно доказателство за активните и последователни действия на Община град Добрич за прозрачно и открито управление. Независимото проучване на Програма Достъп до информация утвърждава успешните практики на Община Добрич за публичност в процеса на предоставяне на информация.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+