9 учители и 13 ученици са дали положителни проби за Ковид-19 през изминалата седмица

9 учители и 13 ученици са дали положителни проби за Ковид-19 през изминалата седмица
За периода от 12 до 18 април в област Добрич са регистрирани и проучени общо 448 случая на COVID-19.

11 от тях са при медицински специалисти - 5 медицински сестри, 4 санитари 1 фелдшер, 1 лекар. Регистрирани са положителни проби и при 9 учители, 13 ученици, 2 деца в детски градини и 4 лица помощен персонал в детски заведения. 


През отчетния период общият брой изследвани с RT - PCR тестове и бързи антигенни тестове за  COVID-19 лица от областта в лаборатории в страната е 1165.


Общият брой карантинирани лица за областта е 529. Карантинирани като контактни са:


-8 деца и 2 лица от персонала от втора б група на ДГ № 2, гр. Балчик;


-10 деца и 2 лица от персонала от първа б група на ДГ № 2, гр. Балчик;


-17 деца и 2 лица от персонала от първа б група на ДГ № 9, гр. Добрич;


-14 деца и  3 лица от персонала на ДГ с. Оброчище, общ Балчик;


-7 ученици и 2 педагози от първи а клас в ОУ Хр. Ботев, гр. Балчик;


-9 деца и 2 лица от персонала от първа група и 6 деца и 2 лица от персонала от трета група на ДГ Здравец, гр. Балчик;


-11 ученици от седми а клас на ОУ Антим първи, гр. Балчик;


-19 деца и 2 лица от персонала от четвърта б група ДГ № 20, гр. Добрич;


-9 деца и 2 лица от персонала от трета група на ДЯ Пролет, гр. Добрич;


-15 ученици и 2 педагози от втори а клас на ОУ Хр. Ботев, гр. Балчик.


Разпоредени са противоепидемични мерки в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Балчик и Защитено жилище за лица с увреждания в с. Крушари във връзка с положителни резултати при персонал и потребители. 


От потвърдените 448 случая през периода, 81 са хоспитализирани, от тях 11 в ОАИЛ. 


За периода от 12 до 18 април в област Добрич са  поставени 1059 дози ваксина срещу COVID-19 в специализираните имунизационни кабинети, отчитат от Регионална здравна инспекция.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+