Съдия Теменуга Стоева е назначена за зам.-председател на Окръжния съд – Добрич

Съдия Теменуга Стоева е назначена за зам.-председател на Окръжния съд – Добрич
Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Теменуга Стоева на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд - Добрич, считано от датата на встъпване. Тя ще ръководи търговското отделение в съда.

Теменуга Стоева е магистрат с 30-годишен стаж в съдебната система. От април 1994г. правораздава в Окръжен съд – Добрич. Има най-високия ранг в съдебната система - „съдия във ВКС и ВАС“.


Кандидатурата й е предложена от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева и подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите.


Предложението е аргументирано с високото качество и професионализъм в работата на съдия Стоева, с притежаваните от нея високи нравствени и етични качества, и изграден авторитет сред съдиите и съдебните служители.


Предложението за нов зам.-председател на Окръжния съд е направено след пенсионирането на предходния заместник на административния ръководител съдия Адриана Панайотова.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+