Свободни работни места в Добрич на 4 декември

Свободни работни места в Добрич на 4 декември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Животновъд  1


Машинен оператор, шиене на облекла, Без образование,Средно,Основно  5


Ръководител, пречиствателна станция, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия,Висше (ВиК инженер), Английски1


Началник, газова/парова централа, Образование - Висше / Енергетика (Топлотехника или хладилна и климатична техника), Английски1


Началник, цех, Образование - Висше / Хранителни технологии, Английски1


Товарач, трупи и друг дървен материал, Образование - Основно  7


Резач, горски дървен материал, Образование - Основно (свидетелство за правоспособност )  3


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно  1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)  1


Оператор, пречиствателна станция, Образование - Средно (Техническо образование)  1


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно (Техническо образование),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство  2


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)  1


Техник-механик, шивашко производство, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Средно,Основно  1


Технолог, облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Филиал Балчик


Социален работник, Образование - Висше / Социални дейности (Социални дейности),Висше,Висше / Психология (Психолог)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+