От Община Тервел представят реализираните проекти една година след началото на мандат 2019-2023

От Община Тервел представят реализираните проекти една година след началото на мандат 2019-2023
Една година измина от началото на мандат 2019-2023. Във връзка с това от Община Тервел представят реализираните проекти.

Уважаеми съграждани,


На 11 ноември миналата година се заклех да бъда кмет на всички граждани на Община Тервел и да работя за тяхното благо. Платформата, която аз и екипът ми представихме пред гражданите по време на предизборната кампания представлява пакет от действия, за които знаех как ще превърна в дела. Заявих, че няма да пропусна нито един шанс за общината-независимо от това, дали това е включено в предизборната платформа или не.


Днес, една година по-късно, представям пред Вас, гражданите на Община Тервел, информация за обещаното, което  успяхме да превърнем в дела.


Какво обещахме и изпълнихме?


Обещахме: Ще освободим от такси всички деца, посещаващи детски градини и ясли  в Община Тервел


Изпълнихме: от началото на учебната 2020/2021 година детските градини и ясли са безплатни за децата във всички населени места на общината.


Обещахме: Ще продължим да подобряваме базата за спорт и условията за учене във всички общински училища и детски градини


Изпълнихме: Приключихме проекта за изграждане на детска площадка в ДГ “Детелина“ в гр. Тервел, преминахме всички проверки от Държавния фонд „Земеделие“и вложените от общината средства са възстановени.


Кандидатствахме, бяхме одобрени и изпълнихме проект, финансиран от ПУДООС за нови съоръжения за игра в двора на ДГ “Слънчице“ в с. Орляк.Закупихме люлки и тематични игри за няколко детски градини в общината.


Преминахме последен етап от оценка на проекта за изграждане на нова спортна площадка в училището в с. Нова Камена, проектът вече е одобрен от Държавния фонд „Земеделие“ и в момента се проверяват документите за подготвените обществени поръчки, с които ще бъдат избрани изпълнителите на дейностите.


Направихме основен ремонт на покрива на училището в с. Зърнево  и текущ ремонт на плочника и оградата на училището.


Извършваме ремонт на покрива на СУ “Йордан Йовков“ в гр. Тервел със съвместно финансиране от общината и училището.


Направихме текущи ремонти в голяма част от детските градини в общината, съдействахме с материали и труд на персонала на детските заведения за освежаване и създаване на кътове.


Обещахме: Ще възстановим работата на дискотеката в Тервел


Изпълнихме: Днес, когато се молим да преживеем без жертви пандемията, тази тема изглежда странно. Но преди една година, след като бяха изминали шест месеца, през които в общината нямаше дискотека, младите хора очакваха с нетърпение местната власт да реши проблема. Затова едно от първите неща, които направихме, бе да разработим конкурсни книжа и да изберем след обявен конкурс наемател на дискотеката, който да подобри условията в нея и да отговори на нуждата от забавления на младите хора.


Обещахме: Ще продължим да подкрепяме ДФТА“Калинка Вълчева“, балет „Каприз“ и всички школи и състави в ЦПЛР “Малкият принц“ и клубовете в сферата на спорта, ще продължим работата на общинската ваканционна програма „Наше лято“


Изпълнихме: С помощта на общински проект закупихме носии за ансамбъла, платове за балета, безброй материали и помагала за работата на  ЦПЛР „Малкият принц“. Организирахме и безопасно и интересно за децата издание на „Наше лято“.Подкрепяхме читалището и ЦПЛР за всяка тяхна инициатива. И в сферата на работата с деца днес живеем в други, пандемични  реалности. Но въпреки тях, през последните месеци децата от Тервел получиха много заслужени награди в различни национални, регионални и международни фестивали и конкурси. Общината им осигурява награди под формата на финансово подпомагане.


Обещахме: Ще направим разширение на направлението по физиотерапия  в медицинския център  като осигурим база за термо и хидро терапия


Изпълнихме: Подготвихме и на 6 януари 2020 г. внесохме в Програма „Красива България“ проект за разширение на физиотерапията в медицинския център. Проектът, след съгласувана от финансиращата програма обществена поръчка, бе реализиран, проверен и днес вече имаме базата, която ни е нужна, за да предложим на гражданите през новата година възможност за нови лечебни процедури, които да облекчават здравословните им проблеми.


Обещахме: Ще изградим нов център за социални услуги в с. Безмер с кухня майка и медицински сектор за лекар и зъболекар


Изпълнихме: Преминахме последните етапи на оценка на внесения в ДФЗ проект, днес той е одобрен и след дни ще стартират четирите подготвени от нас обществени поръчки за изграждане и оборудване на центъра и за доставка на нов автомобил за разнос на храна.


Обещахме: Ще изградим звено за социални услуги, което ще изпълнява заявки на граждани


Изпълнихме: Кандидатствахме през пролетта на тази година по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с проект за създаване на звено „Патронажна грижа“. Проектът беше одобрен и финансиран и от 1 август звеното обслужва заявки на възрастни, болни и карантинирани хора от всички населени места, от които постъпват заявки за закупуване на храни и лекарства за хора, които желаят да ползват услугите на звеното.


Обещахме: Ще продължим да се грижим за материалната база и добрата атмосфера в дома за стари хора в гр. Тервел. Ще търсим възможност за разширяване на капацитета му и броя на персонала


Изпълнихме: На 31 март  подадохме проект във Фонд „Социална закрила“ за направа на нов покрив на Дома за стари хора – с метална носеща конструкция, която осигурява дълготрайност на покрива и сградата . Проектът беше одобрен и след проверена и съгласувана от Фонда обществена поръчка, ремонтът вече е факт.


Обещахме: Ще разширим системата за видеонаблюдение в населените места


Изпълнихме: Изградихме  базова система за видеонаблюдение, която включва четири точки за наблюдение в гр. Тервел. Надградихме я с включване допълнителни публични пространства и образователни звена в общинския център, поставихме камери и на ключови места в някои села.


Обещахме: Ще решим проблема с рушащата се сграда на бившия комитет в центъра на гр. Тервел


Изпълнихме: Поискахме от правителството да прехвърли собствеността на сградата от Висшия съдебен съвет (настоящ собственик) на Община Тервел. Проектът за постановление на Министерски съвет за предоставяне на сградата в собственост  на Община Тервел вече е факт, обявен е на всички заинтересовани лица и предстои да бъде приет с решение на заседание на  Министерски съвет. След това заедно с гражданите трябва да решим съдбата на тази рушаща се и  опасна сграда.


Обещахме: Ще продължим започнатото от клуб „Добруджанци“ в гр. Тервел начинание за празник, с който се отбелязва началото на бялата жътва. Заедно с младите хора от клуба ще го превърнем във фестивал , който ще събира ежегодно гости от общината и Добруджа в гр.Тервел.


Изпълнихме: На 17 юли т внесохме в ДФЗ чрез МИГ „Тервел-Крушари“ проект „Фестивал на бялата жътва - за земята, добруджанеца и хляба”, чрез одобрението на който ще имаме възможност да закупим оборудване и декори за провеждане на фестивала в кътове на градския парк в Тервел.


Обещахме: Ще надградим опита на общината с работа по проекти за обновяване на водопроводната мрежа и уличните настилки


Изпълнихме: Преасфалтирахме шест улици в шест населени места в общината - гр.Тервел и пет села, като за една от улиците подменихме и водопровода.Подготвихме работен проект за основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа на с. Орляк. Довършихме, преминахме пред всички проверки от Държавен Фонд „Земеделие“ и си възстановихме вложените средства за проект за основен ремонт на водопроводи и улици в селата Безмер, Нова Камена и Зърнево.Преминахме последна фаза на оценка на проект, внесен в ДФЗ за основен ремонт на две улици в гр.Тервел , получихме финансиране и подготвихме за обявяване обществени поръчки за избор на изпълнители.


Завършихме преасфалтирането на ул.“Хан Аспарух“ , преминахме през всички проверки на ПУДООС (обществени поръчки, проверки на място) за вложените в подмяната на транзитния водопровод на същата улица средства и те бяха изплатени  на общината от финансиращия орган.


Преасфалтирахме основни междублокови пространства в гр.Тервел – пред блок № 5 в кв. „Изгрев“, зад блоковете на площад „Старият дъб“, зад блоковете между музея и ул.“Александър Стамболийски“.


Обещахме: Ще укрепим работещите свлачища по общинските пътища


Изпълнихме:За една година внесохме четири преписки за финансиране на аварийни общински обекти пред комисия на Министерски съвет , в т.ч.- три свлачища ( свлачище на пътя „Жегларци-Бенковски“, свлачище № 2 на пътя „Войниково – Нова Камена“, свлачище № 2 на пътя „Честименско – Безмер“) и опожарен колектор на канализация на гр.Тервел. Получихме финансиране за възстановяване на колектора и за свлачище № 1 на път „Честименско-Безмер“.Проведохме обществена поръчка и стартираме изпълнение на строителство за укрепване на свлачище № 1 на пътя „Честименско-Безмер“, за което получихме финансиране.


Обещахме: Ще продължим работата по благоустрояване на паркове и зелени площи в Тервел и в селата


Изпълнихме: Облагородихме няколко къта от градския парк на Тервел, като направихме нови съоръжения за игра и отдих. Допълнихме обзавеждането на новоизградена детска площадка в с.Зърнево , закупихме люлки и помогнахме на кметовете на няколко села да направят кътове за игра в своите населени места. За с. Градница , чрез одобрен общински проект от ПУДООС бяха доставени нови съоръжения за игра на деца и бе направена закрита спирка за пътуващите ученици. Реконструирана и декорирана тематично бе и автоспирка в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел.


Обещахме: Ще продължим работата по благоустрояването на гробищните паркове в града и селата


Изпълнихме: Вложихме много труд за почистване на гробищни паркове в Тервел и няколко села в общината от расла десетилетия дървесна и храстова растителност и започнахме ограждане на терените. Предстои ни още работа по гробищните терени на селата.


Обещахме: Ще закупим автомобил и съдове за сметосъбиране, с които да обезпечим организирано сметосъбиране в селата на общината


Изпълнихме: Проведохме обществени поръчки за доставка на сметосъбиращ автомобил и контейнери. Осигурихме 20 000 лв. от депозирани отчисления, с които подпомагаме финансирането на тези доставки. Те ще бъдат извършени в края на м.ноември.Въведохме организирано сметосъбиране в селата Безмер и Кочмар, създадохме условия за включване в системата на следващи четири населени места.


Освен тези, разписани в предизборната платформа ангажименти, които изпълнихме или започнахме работа по тях , през последните дванадесет месеца работихме и постигнахме резултати по различни общински приоритети:


- Инвентаризирахме общинската собственост и установихме над 1000 дка земеделски земи, които се обработват нерегламентирано в ущърб на общината. Предприехме изменения в общинска наредба и осигурихме приходи за общината от тези земи. Започнахме и процедура за увеличаване на площта на обработваемите земи на общината;


- На 9 декември 2019 г.внесохме в ОПОС проект за рекултивация на терен от 33 дка , бивше сметище до претоварната станция на гр.Тервел. Проектът бе одобрен, проведени бяха обществени поръчки и е насрочена „първа копка“ за рекултивацията на терена;


- На 20 март внесохме проект по т.нар. „Норвежка програма“ за реконструкция на уличното осветление в Тервел и селата Жегларци и Зърнево . Проектът премина първия етап на оценка. Средствата по програмата са изключително ограничени, кандидатстват всички общини в България и ще бъдат одобрени много малка част от проектите . Въпреки това , обаче, след като ангажира ресурс за подготовката си за кандидатстването, общината разполага с технически проект и разрешение за строеж за тази инвестиция и това позволява да се използват бъдещи програми за енергийна ефективност, каквито със сигурност ще има , тъй като „зелената енергия“ е приоритет за всички държави;


- Положихме усилия за подобряване на организацията на работа на общинското звено „Чистота“ и формирахме звено за текущи ремонти на общински обекти, с което направихме десетки благоустроявания;


- Ремонтирахме основно три общински клуба – два клуба на пенсионера в гр. Тервел и един клуб в с. Балик. Закупихме обзавеждане за ремонтираните клубове и за клуба в с.Зърнево, възстановен в края на предходния мандат;


- Вложихме много сили и средства , за да осигурим дезинфекция на обществени места , достъпни предпазни средства и режим за информиране на  жителите на общината и така да ги предпазим от  масово заразяване с Ковид, разработихме и приложихме мерки за отсрочване на плащания на данъци и освобождаване от плащане на наеми на наематели на общински обекти, разработихме подход за конкурси за наем на общински обекти с определяне на наем на дневна, вместо на месечна база – за бизнеси, които са зависими от  епидемичната обстановка;


- Вложихме труд и средства в облагородяване на дворовете на вече построените църковни храмове в селата Нова Камена и Каблешково, довършихме и организирахме освещаването на новия параклис в с.Коларци. Подпомагаме финансово и благоустрояването на храмовете на мюсюлманското вероизповедание;


- Вложихме средства и време в доставка на кухненско оборудване за общински кухненски блокове, за доставка на помпа за сондаж за питейна вода за захранване на гр.Тервел, работим в сътрудничество с ВиК Добрич за подобрения на водопреносната мрежа в отделни проблемни участъци в общината;


- Постигнахме финална договореност със скулптура Борис Борисов за изграждане на паметника на Васил Левски в центъра на гр.Тервел и стартирахме кампания за събиране на необходимите средства (15 000 лева). Преминахме последна фаза на оценка и одобрение от ДФЗ на проект на вътрешната част на площад „Старият дъб“ – мястото, където ще бъде монтиран паметника и чийто ремонт трябва по време да бъде синхронизиран с изграждането му;


- Осигурихме временна работа  по общински проекти, програми и мерки за заетост на повече от 80 души от общината;


- Започнахме работа по реорганизацията на услугите , свързани с тъжните ритуали, като се опитваме да заместим липсата на бизнес инициатива за създаване на траурна агенция в общината. Предстои да се нагърбим с тази нелека задача, за да създадем нужната организация за работа на това звено при приемливи за гражданите цени на траурните услуги;


- Издействахме значително намаляване на лихвения процент по кредитите на общината към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД и оптимизирахме голяма част от текущите разходи на общината и общинските звена;


- В началото на 2020 г. организирахме поредица от събития – отпечатване на юбилейна пощенска марка, ученически конкурс , изложби, с които отбелязахме 60-годишнината от обявяването на Тервел за град;


- Включихме в управлението на общината млади хора, които заеха отговорни и важни за обществеността позиции в детски градини и общинска администрация.


Благодарим на гражданите и на общинските съветници, които ни даваха разумни идеи, на общинските служители , които по време на извънредното положение не стояха у дома си, а с много желание и труд ни помогнаха да преобразим десетки места в общината и да работим за дезинфекцията и спазване на противоепидемичните мерки на публични места, на фирмите изпълнители на общински проекти, които успяха да организират групи за работа и да изпълнят в срок общинските обекти и проекти.


Въпреки сложната обстановка и съзнавайки, че трудностите пред гражданите са много, правим това обобщение на основните проблеми, по които работихме през последната година с ясното съзнание, че като кметски екип сме длъжни да информираме обществеността за работата си и резултатите от нея. Много от задачите, с които се занимаваме са рутинни и повтарящи се периодично,  други представляват предизвикателство за нас и отнемат много енергия и време. Качеството на кметските мандати се определя от вторите. Те са това, с което кметските екипи оставят своята диря в историята на общината.Надяваме се и се стараем да бъдем полезни и да оставим добра следа след себе си.


инж. Симеон Симеонов


кмет на община Тервел


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+