Фирми, учебни и здравни заведения от Добрич и региона се включиха в обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Фирми, учебни и здравни заведения от Добрич и региона се включиха в обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Над 30 представители на 26 фирми, учебни и здравни заведения от Добрич и региона се включиха в обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оценка на риска на работното място, съгласно действащото в България законодателство.

Обучението се организира от Стопанската камара в Добрич. То е безплатно за фирмите и е финансирано от Фонда „Условия на труд“. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика на България.


Обучението е целодневно и е организирано в четири модула, сред които международно, европейско и национално законодателство по безопасност и здраве при работа; политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа; процедури и дейности по осигуряване на ЗБУТ и примерни документи на предприятието. Добри практики, анкети и тестове.


С оглед актуалната обстановка, специално внимание по време на курса се отделя на мерките по отношение превенцията срещу COVID-19.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+