Атанас Атанасов пое ангажимент за тясно сътрудничество с лекарския съюз

Атанас Атанасов пое ангажимент за тясно сътрудничество с лекарския съюз
С работещите в многопрофилната болница в Добрич разговаряха кандидатът за кмет Атанас Атанасов и кандидатите за общински съветници.

С думите „...Искам да Ви благодаря, от свое име и от името на нашите съграждани, че сте избрали да останате тук,  в многопрофилната болница,  в Добрич, а не да емигрирате...“,се обърна Атанасов към присъстващите в залата и представи програмата  „Бъдеще за Добрич“, като акцентира върху предложенията  в сферата на здравеопазването.

 

Създаване на фонд „ЗДРАВЕ” с цел  създаване на  устойчива конкурентноспособност на болницата, бе първата засегната тема в разговора. Решаване на проблема с дефицита на кадри и създаване на необходимия потенциал от  медицински специалисти, продължи Атанасов, е задачата на този фонд. Чрез него ще се осигурят  жилища от общинския жилищен фонд на млади специалисти /лекари, медицински сестри, рехабилитатори/, както и финансово подпомагане  с месечни стипендии за две годишните квалификации за специалност на лекарите. Получавайки това подпомагане медицинските специалисти поемат ангажимент, с подписване на договор за срок от 5 год. да работят в болницата в Добрич. Финансирането на този фонд ще се осъществява със средства от общинския бюджет, проекти по европейски програми, публично – частни партньорства и дарения, аргуменрира се Атанасов.

 

Друго предложение на кандидата за кмет, представено пред аудиторията, бе за подсигуряване и поддържане на квалифицирания медицински персонал в спешно приемно отделение. „...Недостатъчен е в момента персоналът за денонощното обслужване на спешни и неотложно болни пациенти от цялата област. Екип от трима лекари, две медицински сестри и две санитарки е крайно недостатъчен да подсигури максимално висока ефективност на работата...“допълни още г-н Атанасов.
 

Належащите за решаване проблеми в спешно приемно отделение са няколко, продължи кандидатът за кмет Атанас Атанасов.
 

Чрез създаване на „носаческо звено“, което да освободи медицинските специалисти от несвойствени за тях дейности,  ще допринесе за по-ползвотворната работа на специалистите. В това звено могат да работят хора без специална квалификация, например трайно регистрирани безработни в бюрото по труда, като се използват европейските фондове относно човешките ресурси.

 

Осигуряване на пропусквателен режим и охрана в спешното приемно отделение е следващата мярка, която аз смятам, че трябва да бъде предприета, коментира Атанасов. По този начин ще се осигури необходимото спокойствие на лекарите, за да се концентрират в поставянето на правилна диагноза и лечение на пациентите.

 

Практиката показва, че в отделението присъстват много на брой придружители, които в повечето случаи създават хаос и по този начин пречат на медицинските специалисти да си вършат работата.

 

Ноеобходимо е изграждане на информационна система в спешно приемно отделение, която ще даде възможност на лекарите от спешно отделение и колегите им от различните отделения в многопрофилната болница да могат в реално време да ползват резултатите от лабораторни, ренгенови и скениграфски изследвания, категоричен бе Атанасов.

 

Тези конкретни предложения на кандидата за кмет предизвикаха интерес и за пореден път диалогът между Атанасов и аудиторията бе на лице. Директни бяха  и въпросите на присъстващите в залата.

„Бихте ли се ангажирал да работите в тясно сътрудничество с  лекарския съюз, без значение дали ще станете кмет или ще бъдете общински съветник и в новия мандат на Общински съвет? Ние сме готови много точно и ясно да поставим проблемите, както и идеите си, ако разполагаме с отворена врата...вие ангажирате ли се за подобно сътрудничество...““

 

„Ако бъдете избран за кмет на град Добрич, поемате ли ангажимент, в диалог с главният лекар на болницата и изпълнителния директор на Черноморска  технологична компания да посредничите в разговорите във връзка с отоплителния сезон?“

 

В отговор на зададените от аудиторията въпроси, кандидатът за кмет Атанас Атанасов, категорично заяви, че той и неговият екип ще работят за реализирането на всички предложения, заложени в програмата „Бъдеще за Добрич“, както и за всяко креативно и аргументирано предложение, отправено към него по време на срещите с гражданите.

 

„...Да, можете да разчитате на мен и екипа ми за един градивен диалог, както с Вас, като представители на здравеопазването в Добрич, така и с представителите на всички сфери от обществения живот“, завърши кандидатът за кмет Атанас Атанасов.

 

pa170022_600 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+