Връчиха Годишните награди на Община Добричка за 2019 г.

Връчиха Годишните награди на Община Добричка за 2019 г.
Днес в сградата на Община Добричка официално бяха обявени Годишните награди на Община Добричка за 2019 г.

Традицията датира от 2013 година. Отличените в девет категории получиха от кмета Соня Георгиева плакет и грамота.


Категория „Най-добро кметство за 2019 г.“


Село Козлодуйци с кмет Румянка Стоянова Колева 


Кметство село Козлодуйци е с население 465 жители. Отличено е за първа година за добри резултати в административното обслужване, събираемостта на местните данъци и такси, хигиенизирането и реализирането на приходи от продажби и наем на общинско имущество за 2019 г.


Категория „Най-добро населено място с кметски наместник за 2019 г.“ – 


Село Медово с кметски наместник Снежанка Петрова Симеонова 


Село Медово е с население 39 жители. Отличено е за първа година за добри резултати в административното обслужване, събираемостта на местните данъци и такси, хигиенизирането и реализирането на приходи от продажби и наем на общинско имущество за 2019 г.


Категория „Най-добро училище за 2019 г.“


ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Дончево, с директор Мария Архангелова 


Училището се награждава за цялостна педагогическа и творческа дейност, за постигнати високи резултати на външното оценяване през учебната 2018/2019 г. 


Основите на образователното дело в с.Дончево са поставени през 1941 година, когато обучението започва с три отделения в училище, построено от румънските власти. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от квалифицирани преподаватели. Материалната база непрекъснато се модернизира и обновява. Работата по проекти предлага атрактивни занимания по интереси, вълнуващи срещи и екскурзии, участие във фолклорни фестивали и творчески конкурси. Гордост за училището са учениците с награди от национални конкурси за мартеници и за сурвакници. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е сигурно и надеждно място за обучение и подготовка. 


Категория „Най-добра детска градина за 2019 г.“


Детска градина - с. Одърци, с директор Галина Андонова


 Екипът на детското заведение се награждава във връзка със 70-годишния юбилей, за висок професионализъм и осигуряване на образование при подходяща среда за учене. 


Приказката за детската градина започва на 1 юни 1950 г., когато в сградата на старо румънско училище се обособява забавачница за деца през лятото, а предучилищната група е в сградата на читалището. След 32 години двете групи се обединяват в целодневна детска градина, която е модернизирана през 2010 г. и се превръща в уютно място с просторни и слънчеви помещения. Приютени са 38 деца в две групи, които се обучават от професионален екип, доказал през годините своя принос за развитие на предучилищното образование. Всички деца, подлежащи на задължително обучение, са обхванати. В детската градина успешно се работи по проекти. През 2019 г. дворът и площадките за игра на открито са осъвременени чрез проекта “Зелени усмивки“ по програма „Обичам природата и аз участвам“. 


Категория „Най-добро читалище за 2019 г.“


Народно читалище „Димитър Минчев - 1896 г.” - с. Паскалево,


с председател на читалищното настоятелство Мария Илиева и секретар Николина Стефанова 


Читалището се награждава за отлично представяне в регионални фолклорни празници и национални конкурси. Участниците са  удостоени с грамоти, златни медали и парични награди. Културен център, запазил обичаите и традициите, уникална школа за духовност, носеща името на учителя Димитър Минчев, деец в борбата за запазване на българския характер на селото по време на румънската власт. В стремежа си да съхранява и развива българските традиции и обичаи и днес читалището има богата културно-просветна дейност. Сформираните групи - женска певческа, коледарска и лазарска и младежка танцова формация „Цветни ритми”, имат  принос в опазването, съхранението и популяризирането на добруджанския фолклор. В читалището функционира библиотека, която обслужва читателите от населеното място.


Арендатор с принос към Община Добричка за 2019 г.


 ЕТ „Недко Недков - Овчарово“ със собственик Недко Митев Недков се награждава за принос към Община Добричка и постигнати високи резултати при създаването на чисти растителни култури,висококачествени млечни храни, биогаз и месо. С повече от 20-годишен опит в земеделието и животновъдството, обработва над 60 000 дка земя, отглежда над  6 000 животни млечна порода Холщайн със съвременно механизирано оборудване. Реализиран е изцяло затворен цикъл на производство, със собствена лаборатория. Осигурява постоянна и сезонна работа на над 200 работници. 


Кметският екип разчита на подкрепа от страна на арендатора при възникване на извънредни ситуации. Той е и сред дарителите за осъществяването на инициативи в сферата на спорта и културата. 


Земеделски производител - животновъд с принос към Община Добричка за 2019 г.


Радослава Рогова, с.Котленци


 Радослава Рогова е отличена за постигнати високи резултати в областта на животновъдството. Тя е наследник на семейна ферма, второ поколение. Фермата е създадена през 1992 г., когато нейният баща Станчо Рогов закупува 15 холандски крави. През годините фермата се разраства и се модернизира. Днес семейство Рогови се грижи за над 400 животни, от които 210 са млечните крави. Всички животни са под селекционен контрол и са от породата Холщайн-фризийско говедо. Стопанството разполага с 4 000 декара наета земя и с общински пасища, необходими за производството на сено и фуражи. Успешният семеен агробизнес осигурява постоянна и сезонна работа за населението. Винаги се отзовават при възникнали бедствия, аварии или извънредни ситуации в селото. Подпомагат с финансови средства различни културни мероприятия. 


Земеделска кооперация с принос към Община Добричка за 2019 г.


ЗКПУ „Ведрина“ - с.Ведрина, с председател Кольо Драгиев


Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство, произвежда и търгува със селскостопанска продукция.


Кооперацията се награждава за постигнати производствени и финансови резултати за стопанската година: високи средни добиви от основните отглеждани култури - пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Кметският екип разчита на моралната и материална подкрепа на кооперацията при възникнали извънредни ситуации, както и за поддържането на спорта и културата в населеното място. 


Категория „Други икономически дейности с принос към Община Добричка за 2019 г.“


 ЕТ „Спиридон Спиридонов - Йоса“ - с.Стефаново, 


със собственик и управител Спиридон Спиридонов 


Фирмата е производител на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, с традиции, датиращи от 1994 г. След повече от 20 години производство на хляб и хлебни изделия, оборудването е разширено и модернизирано. В рамките на проект се предвижда обновяване и усъвършенстване на машините за производството на хляб и хлебни изделия. Ще бъде въведена автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, ще се оползотворява и остатъчната топлинна енергия. Дейностите, предвидени за изпълнение в проектното предложение, ще допринесат за постигането на по-високо ниво на енергийна ефективност, повишаване производителността в стопанския обект, а и до повишаване на конкурентоспособността.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+