Регистриране на марка „ Произведено в Добрич“ в подкрепа на местния бизнес

Регистриране на марка „ Произведено в Добрич“ в подкрепа на местния бизнес
В неформална обстановка и все пак на работна среща, по покана на кандидата за кмет Атанас Атанасов и неговият екип с представители на малкия и среден бизнес в град Добрич, бяха обсъдени приоритетите и очакванията за развитие на устойчива бизнес среда . На срещата присъстваха и представители на ПП“Зелена партия“ , които подкрепят кандидатурана на г-н Атанасов за кмет на град Добрич.

Г-н Атанасов представи своите идеи за подобряване на бизнес климата в Добрич, като акцентира, върху това, че според него, трябва да се започне със стимулиране на съпричасността на всички граждани за закупуване и използване на  местни стоки и услуги. С предложението си за създаване на марка „Произведено в Добрич“, кандидата за кмет категорично смята, че бизнеса ще получи необходимата подкрепа  от местната общност.


„...Създаване на регионална стратегия за пълното използване на местния потенциал и дадености за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия и предприемане на активни действия в посока широкообхватно промотиране на региона с цел привличане на стратегически инвеститори е пътят към успеха. Всички фирми доказали произход на своите стоки и услуги и отговарящи на националните стандарти ще бъдат регистрирани в публичен регистър и ще имат право да използват марката „Произведено в Добрич“.


От друга страна, при провеждането на обществени поръчки в параметъра за брой разкрити работни места, предложението на г-н Атанасов е,  да се добави „ 60% от заетите лица да имат адресна регистрация три месеца в град Добрич преди датата на обявяване”.По този начин ще се даде възможност на местния бизнес да получи реален достъп до обществените поръчки.


Намаляването на такса битови отпадъци за  фирми е другият инструмент, с който кандидата за кмет смята, че  Общината реално ще подкрепи бизнеса в град Добрич. Пълната ревизия и икономически анализ на договорите за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране, почистване, миене и зимно поддържане ще даде възможност да бъде намален  размера на таксата за битови отпадъци и за гражданите.

 

 Въвеждането на данъчни облекчения за фирми извършващи производствена дейност на територията на община Добрич-град и с над 35 постоянно заети лица за отчетния период.  Община Добрич трябва да бъде активна страна при провеждането на разговори за създаване на клъстери в различните отрасли.

 

Реорганизирането и оптимизирането на транспортната схема на град Добрич,  приемането и прилагането на правила гарантиращи, равнопоставеност между всички участници, обслужващи обществения транспорт ще допринесат за извършване на нови инвестиции в сектора, бе категоричен  Атанасов.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+