РИМ-Добрич обявява национална ученическа конференция „80 години от възвръщането на Йовковата Добруджа към майка България“

РИМ-Добрич обявява национална ученическа конференция „80 години от възвръщането на Йовковата Добруджа към майка България“
Могат да участват ученици от гимназиална училищна степен

Регионалният исторически музей в Добрич, под патронажа на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, обявява национална ученическа конференция „80 години от възвръщането на Йовковата Добруджа към майка България“ по повод 80 години от подписването на Крайовския договор и 140 години от рождението на Йордан Йовков. Форумът ще се проведе в Добрич на 28 ноември.


В конференцията могат да участват ученици от гимназиална училищна степен, самостоятелно или в екип, с научен доклад, съобщение или мултимедийна презентация. Обемът на докладите трябва да бъде до 10 страници, а на съобщенията – до 5 с шрифт Times New Roman, 14 pt. Времето за представяне на текстовете и мултимедийните презентации ще е до 15 минути. Предвижда се електронна публикация на материалите и издаване на сертификати за участие в конференцията. Всички разходи са за сметка на участниците.


В заявките за участие трябва да се посочат: темата на изследването (с кратко резюме), ръководител (ако има такъв), трите имена на участника, учебно заведение и клас, адрес и телефон за връзка. Крайният срок за подаване е 15 октомври 2020 г. Имейлигд за заявки са: musei_novaistoria@abv.bg; dobrichmuseum@abv.bg; тел.: 0884 311 494; 0884 311 492.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+