Община Генерал Тошево кандидатства за саниране на девет сгради

Община Генерал Тошево кандидатства за саниране на девет сгради
От Община Генерал Тошево са кандидатствали с две проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в града, информират от местната администрация.

Те са подадени в рамките на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Общият финансов ресурс, необходим за санирането на 7 многофамилни и 2 обществени сгради, е в размер на 2 952 590.77 лв.


Чрез проектните предложения се предвижда обновяване на многофамилни жилищни сгради с адреси - ул. „Раковски“ №1, ул. „Ал. Димитров“№3, ул. „Велико Маринов“ №4 и ул. „Д. Благоев“ №34 в град Генерал Тошево, ул. „Г. Кирков“ №1, ул. „Ал. Стамболийски“ №2А и ул. „Станьо Милев“ №15, както и обществени сгради с адреси СУ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „В. Априлов“ №9 и ДГ „Пролет“, ул. „Хр. Ботев“ №18.


В рамките на следващите няколко месеца, управляващият орган ще проведе конкурентен подбор на всички подадени проектни предложения от 28 общини, допустими по програмата. След това ще бъде изготвено и крайното класиране с одобрените кандидати. Надеждите на Община Генерал Тошево са и двете предложения да бъдат сред класираните за безвъзмездно финансиране по процедурата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+