102 лица са под задължителна карантина в община Добричка, едно от тях е с положителна проба за COVID-19

102 лица са под задължителна карантина в община Добричка, едно от тях е с положителна проба за COVID-19
От 17 март до днес 203 лица са се завърнали в община Добричка от чужбина , 102 от тях са поставени под доброволна домашна карантина. Един е случаят на коронавирус – в с. Стефан Караджа. Това съобщи на провело се днес заседание на ДОбС кметът на общината Соня Георгиева.

Тя припомни на съветниците административните мерки и издадените заповеди във връзка с възникналата ситуация, свързана с недопускане разпространението на коронавируса COVID-19. 


Част от тях са преустановяване на посещенията в заведенията за обществено хранене, посещенията в детски градини, дейностите в училищата и провеждането на масови мероприятия. Спазват се и мерки, свързани с дейността и работата на общинската администрация във връзка с предоставянето на административни услуги, взети са хигиенни противоепидемични мерки и специални такива за предоставяне на социални услуги.  Кметовете и кметските наместници в общината следят за спазването на наложената карантина на лицата, завърнали се от чужбина. Те също трябва да ангажират служителите в населените места за съдействие и подкрепа на лица със здравословни проблеми, възрастни и самотноживеещи за предоставяне на храна и лекарства.  Кметовете и наместниците са поставили отличителни знаци на домовете на лица, поставени под доброволна или задължителна карантина.  Определен е и вечерен час за всички ненавършили 18 години. Регламентирани са изискванията към всички лица, завърнали се  от държави и градове в България с установено наличие на коронавирус и за организация на реда в търговските обекти.  Забранено е на жителите под 60 години да пазаруват от 8:30 до 10:30, с цел недопускане на струпване пред търговските обекти, на опашките пред магазините и аптеките лицата трябва да спазват минимум 2 метра дистанция. Изрично е забранено и посещението на парковете, детските и спортни площадки.   Тези мерки ще бъдат в сила до изричното им отменяне.


Община Добричка е осигурила 930 маски за многократна употреба, 230 от които са изработени от персонала на ОУ „Добри Войников” в с. Победа, част от помощните материали за направата им са закупени от общинската администрация.  100 маски са били дарени от народните представители Даниел Петков и Красимир Янков. Осигурени са и 200 маски и ръкавици за еднократна употреба и 193 маски тип респиратор от фонда на Гражданска защита, от тях 120 са предоставени на РС ПБЗН, 20 - на държавна агенция „Митници” и на ДАНС – 30 броя. Останалите са раздадени и на общопрактикуващите лекари. Поръчани са препарати за дезинфекция и антибактериални гелове. Всички служители, работещи в общинската администрация са снабдени с лични предпазни средства за защита. Раздадени са такива материали и на работещите в кметствата на територията на Община Добричка. 


За подпомагане на МБАЛ – Добрич от бюджета на общината са преведени 15 000 лева за 2020 година. Сумата е определена за капиталови разходи.  Във връзка с влошената епидемиологична обстановка, общината е предала още 20 000 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+