Свободни работни места в Добрич на 24 януари

Свободни работни места в Добрич на 24 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Производител, обувки (ръчно), Без образование,Основно        5


Инженер, енергетик, Образование - Висше / Електротехника и енергетика       1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)       1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)       1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")       6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)       1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане       1


Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)       1


Химик, Образование - Висше / Химия       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език)       1


Информатор, приемна, Образование - Висше,Средно       5


Шивач, обувки, Образование - Основно       5


Гладач, ютия, Образование - Основно,Средно       40


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       40


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно       2


Портиер, Образование - Средно       1


Работник, пастировка, Образование - Средно       7


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)       10


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)       2


Енергетик, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Задължително 5 квалификационна група, и работа с Високо напрежение.)       2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА –ТРЕТА ИЛИ ЧЕТВЪРТА)       2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно       5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно       15


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно       5


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист багер)       2


Техник, водоснабдяване и канализация, Образование - Средно / Строителство (Средно специално - Строителен техникум)       2


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       12


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       2


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности       1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       10


Филиал Балчик


Банков служител, обслужване на клиенти, Образование - Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Висше Икономическо Образование),Средно / Финанси, банково и застрахователно дело (Средно Икономическо Образование)       1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+