Над 2400 дка горски територии са били опожарени в Добричко през 2019 година

62 пожара са горели на територията на СИДП през миналата година, като щетите от тях възлизат на 20 000 лева.

Над 2400 дка горски територии са били опожарени в Добричко през 2019 година

Опожарени са 3 440 декара от горските територии, от които 2483 декара са на територията на Област Добрич. 


Пожарите в ДГС – Добрич през 2019 година са били изпепелени 752 дка горски територии, в ДГС -  Генерал Тошево – 1490 дка, в ДЛС – Тервел – 22 дка и в ДЛС – Балчик - 219 дка. ДГС-Смядово, ДСГ-Нови пазар и ДГС-Провадия са единствените стопанства, на чиято територия няма изпепелени гори. 

От териториалните поделения отчитат, че 74% от запалванията са причинени от човешки небрежност, като на много места земеделци и пастири продължават да палят стърнища, въпреки заповедите на областните управители и мерките през пожароопасният сезон. 

През тази година екипът на ДГС-Преслав ще закупи още една пожарна. С нея специализираните автомобили за справяне с огнените бедствия в Североизтока стават девет. Ръководството на предприятието е решило всяка година да бъде купувана по една нова кола оборудвана с техника за гасене, защото заради засушаванията през последните години нараства броя на пожарите и овъглените площи.

Работещите в стопанствата на СИДП благодарят на всички граждани, които подават сигнали на телефон 112 при пожари, бракониерски набези и нередности в горите.