Създават Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания

Създават Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания
Областният управител Красимир Кирилов покани всички, които имат отношение към провеждане политиката на хора с увреждания да участват в учредително заседание.

Работна среща за създаване на Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания, свикана от областния управител Красимир Кирилов, ще се състои на 29 ноември, от 11:00 ч. в зала „Европа“ в Областна администрация ще се проведе . Поканата за срещата е в изпълнение на чл. 19 от Закона за хора с увреждания, където е отреден ангажимент на областните управители по създаване на Областни съвети за провеждане политиката на правата на хората с увреждания. В Закона, в сила от 01.01.2019 г., в ал. 2 на горепосочения член е разписан и съставът на един такъв съвет. Негов председател е областният управител или представител на Областна администрация. Членове на съвета са представители на общините на територията, на териториалните органи на изпълнителната власт и на национално представените организации на и за правата на хора с увреждания. В Областният съвет могат също да членуват представители на организации на работници и служители и на работодателски организации, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване дейност в обществена полза, работещи в областта на правата на хората с увреждания.


Целта на създаването на Областен съвет е да се оказва съдействие и да подпомага областния управител при осъществяването на анализиране на стратегии и планове в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво, с което да се постигне по-ефективна защита на хора в неравностойно положение и по-пълноценното им интегриране в обществото чрез прилагане на политиката на правата на хора с увреждания.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+