Във всички общини в областта е установено добро състояние на машините за снегопочистване и опесъчаване

Във всички общини в областта е установено добро състояние на машините за снегопочистване и опесъчаване
В края на миналата седмица комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов, извърши проверка на техниката за поддържане на републиканската и общински пътни мрежи при зимни условия.

При проведеното заседание за Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, беше докладвано, че все още Агенция пътна инфраструктура (АПИ) няма сключен договор с фирма за зимно почистване, като тече процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка. При проверката Комисията е установила, че ДЗЗД „ПОНТ”, с които Областно пътно управление има споразумение за зимно поддържане до избора на нов изпълнител, има готовност с техника да поеме почистването при възникване на необходимост. Констатирано е, че дружеството е в добро състояние, както и че освен машините, които са заложени като необходима наличност, ДЗЗД „ПОНТ” разполага и с допълнителни мощности за почистване и опесъчаване при необходимост. Няма установено дублиране на техника за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.


Направена беше и проверка на техниката, с която разполагат общините за извършване на поддръжка на общинската пътна мрежа. Договори за поддръжка, към момента на проверката, имат само две общини – град Добрич и Добричка. А в останалите е проверена само тази, която е собственост на общинските предприятия. Във всички общини е установено добро състояние на машините, които се ползват за снегопочистване и опесъчаване, проведен е инструктаж на водачите за работа при зимни условия и МПС са преминали периодичен технически преглед, сключени са и задължителните застраховки „Гражданска отговорност”. В доклада си Комисията отбелязва, че в много добро състояние е техниката в общините Шабла, Генерал Тошево и Балчик. Установено е при проверката, че част от машините, посочени в справките на общините не е открита на място – предимно трактори, които към момента са заети с работа в селското стопанство, се посочва още в доклада от проверката, и се допълва, че има инвентар, с който може да бъде оборудвана в рамките на половин час при необходимост. Една от фирмите, поели ангажимент за зимна поддръжка на територията на община Добричка все още не е сключила задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за машините. В кратки срокове това ще бъде извършено е уверението на фирмата, ангажирана с поддръжката на пътната мрежа на с. Одърци, с. Стефаново и с. Батово.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+