Добрич – градът, сменил най-много имена в историята

В отминалите времена ни връща уредникът от отдел „Нова история” към Регионалния исторически музей в Добрич Цветан Сашев. Той ще ни разкаже за многобройните промени на името на нашия град.

Добрич – градът, сменил най-много имена в историята

Добрич е град със столетна традиция, през това време той многократно е сменял своето име, но най-интересните промени настъпват след Освобождението на България.  До 1882 г. градът се казва Хаджиоглу Пазарджик  като през същата година е бил организиран един своеобразен  референдум от местните хора, което може да се каже, че е феномен в историята на България. На него те решават името да бъде променено - турското да бъде сменено и градът да се казва Добрич. Хората биват организирани от един местен учител и се оформя петиция, която, в крайна сметка, достига до най-високите етажи на властта и през 1882 година градът е преименуван. Името е свързано с легендарния местен владетел от 14 век деспот Добротица. В следващите малко повече от 30 години градът се казва Добрич, но за съжаление ситуацията се променя. След като България губи Междусъюзническата война Добруджа става част от Румъния и с Букурещкия мирен договор този акт бива узаконен. През следващите години румънците правят всичко възможно да пречупят българите и те да бъдат  превърнати в роби. Една от формите на насилие е смяната на името на града. В началото на 1914 година, през месец април, Добрич е преименуван на Базарджик, същата участ достига и други градове в Южна Добруджа. 
Базарджик е име, което е унифициращо и до голяма степен принизяващо, тъй като означава просто пазарно средище. Румънците правят всичко възможно да напомнят на добруджанци за тяхното минало в Османската империя и съответно го правят с това име, което до голяма степен е унизително. Когато започват бойните действия на Добруджанския фронт пред 1916 година, по време на Добричката епопея,  българските войски влизат тук и веднага връщат старото име на града – Добрич. Но тъй като в крайна сметка ние губим Първата световна война и нашето участие в нея завършва с катастрофа,  през 1918 година  румънците отново се връщат  и името отново става Базарджик. До възвръщането на Южна Добруджа с Крайовския договор името си остава такова, но през 1940 година пак е променено на Добрич. 

На 20 октомври 1949 година, 3 дни след като маршал Толбухин умира, се взима решение градът да носи неговото име. Той е бил ценен от местната комунистическа общност, още през 1946 година е удостоен със званието почетен гражданин.  Като решението за поредната смяна в името на града ни е обнародвано в Държавен вестник на 25 октомври. В комунистическата епоха, която приемаме, че приключва през 1989 година градът носи името Толбухин. При демократичните промени на 25 септември 1990 година тогавашният председател на Републиката Жельо Желев обнародва указ и до ден днешен градът носи името Добрич. 

Промените в името на града са част от неговата много динамична и бурна история, между 1882 – 1949 година градът е с 4 различни имена, които се сменят 6 пъти. Можем да твърдим, че Добрич е един от градовете, който е сменил най много имена в историята.