Комисията предлага за почетен гражданин на Добрич арх. Венелин Жечев

Арх. Венелин Жечев ще бъде предложен за удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" за 2011 г.

Комисията предлага за почетен гражданин на Добрич арх. Венелин Жечев

Това реши днес комисия, избрана с решение на Общински съвет. 

Предложението ще бъде дебатирано и гласувано на редовното заседание на Общински съвет на 20 септември.

 

8 номинации за почетен гражданин на Добрич бяха постъпили тази година.

 

Арх. Венелин Жечев бе номиниран от група граждани, които отбелязват, че е работил като главен архитект на Добрич, първи заместник-кмет по строителството и кмет на Добрич, зам.-областен управител на Варна, а сега е зам.-кмет на Варна. Номинацията е за приноса му за развитието на град Добрич.