Николай Радев: Няма ясно дефиниране на взаимоотношението между работодатели и образование

Николай Радев: Няма ясно дефиниране на взаимоотношението между работодатели и образование
Според председателя на Стопанската камара в Добрич Николай Радев все още няма ясно дефиниране на взаимоотношението между работодатели и образование.

Изявлението си той направи на заседание на Областната комисия по заетост за съгласуване на проведеното второ за годината анкетно проучване за нуждата от работна ръка сред работодатели. Радев посочи, че на първо място трябва да се обърне внимание на образованието при анализи на необходимостта от работна ръка и заяви, че е необходима подкрепа от страна на Общината и Областната управа в посока насърчаване на професионалните училища, които подготвят кадри за местната индустрия. По думите му в момента се обучава свръхинтелигентно поколение, което няма нужната квалификация според икономическата специфика на региона. Председателят на Стопанската камара отбеляза, че фирмите в Добрич трябва да предоставят възможност на учениците за посещение. По този начин те ще наблюдават работния процес и новите технологии, които правят работата по-атрактивна. 


Николай Радев уточни, че работодателите имат конкретна нужда от шлосери, стругари, оператори на цифрово-програмни устройства и компютърно ориентирани служители, за да могат да програмират поради навлизането на дигитализацията с бързи темпове.


Мария Кирилова, председател на клона в Добрич на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, сподели мнение относно проучването сред работодателите в областта за нуждите им от работна ръка. Според нея анкетното проучване е трябвало да обхване фирми с над 10 човека персонал. 


В извадката, направена от Агенцията по заетостта, за областта са попаднали 112 фирми, от които 103 са попълнили въпросника. От анкетата става ясно, че с най-висок дял в следващите 12 месеца ще се търсят хора от сферата на услугите, областта на туризма, медицината, педагогиката, селското и горско стопанства. 76 от фирмите са заявили, че следващите 6 месеца няма да търсят персонал, 21 ще търсят, а 6 ще освободят служителите.  


“Моите впечатления са, че много от обхванатите фирми са от частния семеен бизнес. Това не дава правилна картина на това, което се търси. Ако има нова анкета, тя трябва да бъде насочена към по-големи фирми”, заяви Мария Кирилова. Според нея посочилите, че следващите шест месеца няма да назначават работници, са фирми с до девет души персонал. Кирилова уточни, че не е ясно колко от анкетираните са от туристическия бранш, за да се каже, че през пролетта те отново ще наемат хора. 


“По-скоро в следващите шест месеца няма да назначават хора фирмите с до 9 души, защото на тях няма да им бъдат нужни такива” , каза в заключение тя.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+