Талантливи деца от Добрич се изявяват в изложби по проект „Заедно учим, творим и играем“

Деца от Добрич, участници в клубове по изобразително изкуство, експонираха свои творби в изложби по проект „Заедно учим, творим и играем“.

Талантливи деца от Добрич се изявяват в изложби по проект „Заедно учим, творим и играем“

Проектът се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, припомнят от Община Добрич. В него са включени възпитаници на ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединеното училище „Йордан Йовков“, където децата са подредили най-хубавите си творби с помощта на своите ръководители. Интерес към изкуството и креативността излъчват произведенията  на малките таланти, сътворени през цялата учебна година.

Ревю на тема „Етно в дрехите, бижутата и веселбата“ е била една от най-емоционалните инициативи през месец април  в трите образователни институции, организирани от клубовете по мултикултурен фолклор. Желание за изява и успешно представяне пред публика е излъчвало всяко дете, включено в представителните  изяви.


Целенасочената работа по проект „Заедно учим, творим и играем“ засилва интереса на ромските деца към образователния процес и допринася за развитието на творческия им потенциал. По този начин те откриват, че в света на изкуството техните умения са значими за възрастните.