До март месец се очаква дейностите по проекта за водния цикъл да приключат

До март месец се очаква дейностите по проекта за водния цикъл да приключат
Актуализирана справка докъде са стигнали изпълнителите по проекта за водния цикъл за ЛОТ 2 И ЛОТ 3 даде Йордан Йорданов, кмет на град Добрич.

По ЛОТ 2 до момента остават около 5 км полагане на нов водопровод. По ЛОТ 3 са на финален етап - остават им до 3 км. Очакванията са дейностите по проекта да приключат до март месец, каза Йордан Йорданов.


Той поясни, че в процеса на работа е установено, че в проекта трябва да бъдат включени и други участъци, за да се образува един цялостен кръг. По думите на кметът чрез правата, които са дадени по договор, изпълнителите са входирали промени, които им дават право да добавят нови участъци.


В Закона за устройството на територията има член 154, който урежда как се извършват съществени промени в инвестиционните намерения на възложителя по време на строителството. По този член са направени промените по водния цикъл и са добавени улици, които първоначално не са били предвидени в проекта. Тези улици са в пряка връзка с водопроводите, които се подменят по проект. С тях ще има малко по-голямо километрично изпълнение на  проекта по водния цикъл.


Пречиствателната станция за отпадъчни води е завършена на 75%, което попада като график с нашите планове да бъде въведена в експлоатация през август месец тази година, допълни Йордан Йорданов.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+