При одобрение на проект в Генерал Тошево ще бъде закупено специализирано оборудване за извънредни ситуации

При одобрение на проект в Генерал Тошево ще бъде закупено специализирано оборудване за извънредни ситуации
При одобрение от страна на Управляващия орган шест общини от четири държави – Румъния, Молдова, България и Турция, ще си сътрудничат при предотвратяване на кризисни ситуации

Генерал Тошево е в партньорство с още пет общини от Черноморския регион по проект „Защита и образователна подготовка на граждани“ по съвместната трансгранична програма „Черноморски басейн“ 2014 – 2020. Водеща община е Михаил Когълничану, Румъния, а останалите пет са - Лумина, Р Румъния, Крихана, Р Молдова, Генерал Тошево, Р България и две турски общини – Бартин и Ташкопру.


Проектът има за цел да подобри и развие доброволните услуги, за да се специализира административен персонал за управление на комуникацията при кризи, за разработване информационни кампании, информиране на обществеността и текущи упражнения за различни видове риск, създаване на мрежа от трансграничен трансфер на ноу-хау за извънредни ситуации, определяне на по-безопасна среда за населението. Индикативният бюджет на съвместното проектно предложение е 999 690 евро.


Частта от средствата, предвидена за Генерал Тошево са 135 000 евро (близо 270 000 лв). При одобрение на проекта от Управляващия орган с тях в града ще бъде закупено специализирано оборудване за извънредни ситуации. Това включва специализирано офроуд средство за екстремни ситуации (високопроходима кола), комплекти за първа помощ, техника за теренни медицински изследвания, помощни средства – шини, кислородни маски, реанимационни балони, инструменти, както и презентационна техника. Очакванията са по този начин да бъде обезпечена дейността на отговорните за извънредните ситуации служители.


„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство. Общата цел е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна – с цялата си територия или с региони на ниво NUTS II (или еквиваленти).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+