Община Добричка организира и финансира концерт под мотото: „Не на агресията, да на песента и танца“

Община Добричка организира и финансира концерт под мотото: „Не на агресията, да на песента и танца“
Hа 26 октомври 2018 г. от 13.30 часа в Народно читалище „Димитър Минчев-1896 г.“ село Паскалево, ще се проведе Концерт под мотото: „Не на агресията, да на песента и танца“ с участието на 150 ученици от 13 училища от Община Добричка.

Талантливите ученици от общината ще пеят и танцуват, и ще кажат „Не“ на насилието. Това е поредната инициатива, предвидена по плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната кампания „Не на насилието“.


На концерта ще присъства инж. Тошко Петков - кмет на община Добричка, членове на МКБППМН-Добричка, обществени възпитатели, представители на общинската администрация, на Детска педагогическа стая, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, жители и гости на село Паскалево. Ще бъдат раздадени брошури на тема „Не на насилието на деца“, „Моят нов свят“ и „ Децата на община Добричка-знаем своите права и задължения“ на ученици и родители.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+