Община Добричка закупува нов автомобил за зелени отпадъци

Община Добричка закупува нов автомобил за зелени отпадъци
Нов сметосъбиращ автомобил ще закупи Добричката община, с който ще се извозват контейнерите за зелени отпадъци, съобщи кметът Тошко Петков.

Вече е обявен резултатът от обществената поръчка за специализираната машина. Тя струва 212 000 лева, а средствата за нея са от отчисленията за депониране на отпадъци към РИОСВ – Варна.

Решението за покупката беше взето от Общинският съвет при приемането на бюджета за настоящата година. Общината се състои от малки населени места, които генерират все по-голямо количество зелени отпадъци. В момента тя разполага с 2 сравнително нови специализирани автомобила, но те обслужват основно контейнерите за твърди битови отпадъци и за материали, подлежащи на рециклиране. Новата кола ще се използва основно за зелено сметосъбиране и ще замества останалите при необходимост от ремонт.

Разделното сметосъбиране в община Добричка беше въведено преди 2 години и около 35% от отпадъците вече се рециклират. С отделянето на растителната смет в кафяви контейнери, процентът на оползотворяване на отпадъците ще се повиши. Сега броят на тези контейнери е около 200, а до края на годината ще бъдат закупени още 50.

Общината ще закупи и автомобил с щипка за ликвидиране на локални замърсявания, втора употреба. Сделката за него ще се извърши чрез пряко договаряне, тъй като никой не прояви интерес към обществената поръчка, съобщи Тошко Петков.

 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+