Незаконна сеч в Балчишко и Генералтошевско установиха горските стражари

Незаконна сеч в Балчишко и Генералтошевско установиха горските стражари
Незаконна сеч в Балчишко и Генералтошевско установиха горските стражари
В резултат от интензивната контролна дейност в Добричко за последната седмица са задържани 8 куб. м дървесина, изсечена незаконно на територията на ДЛС „Балчик”.

От съставените общо 24 акта в горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие четири са за нерегламентирания добив на 1 куб. м дърва за огрев в обхвата на ДГС „Генерал Тошево”.


Три каруци, натоварени с общо 5 кубически м незаконно добити дърва за огрев, са задържани при проверки на горските стражари във Варненско. 


В периода от 6 до 12 март в горите, стопанисвани от СИДП, са извършени 680 проверки. 80 от тях са на обекти за добив на дървесина, 69 – на превозни средства, 514 – на ловци, а 17 – на други физически лица.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+