Обявиха конкурс за директор на Историческия музей в Каварна

Обявиха конкурс за директор на Историческия музей в Каварна
Конкурс за директор на Историческия музей в Каварна обяви Общината.

Изискванията са кандидатите да са с висше образование в област Хуманитарни науки, степен магистър, да имат 3 години професионален опит по специалността. За предимство ще се считат присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти.и др. 


Конкурсът ще се проведе на два етапа: разработване и защита на концепция на тема: „Дейност и развитие на исторически музей – Каварна“ за период от 5 години, (2018-2022 г.), подробно разработена за първата от тях, и събеседване. Документи се подават в сградата на Община Каварна,  “Добротица“ №26. Подробна информация е публикувана на сайта на кметството kavarna.bg.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+