Приеха бюджета на Община Тервел за 2018-та година

Приеха бюджета на Община Тервел за 2018-та година
Общинският съвет гласува без изменение предложения от кметската администрация и преминал публично обсъждане бюджет на общината.

Всички заплати на заети в общинските дейности се увеличават с 10 %. Най-голямо е увеличението при средните брутни заплати на медицинските сестри в училищните кабинети – 13,9% спрямо досегашния размер. До края на 2017-та медиците получаваха средна брутна заплата от 631 лв. Считано от 1 януари 2018 г. средните брутни заплати на медицинските лица в образователните звена са 719 лева. По отношение на основните им заплати увеличението е 12,2%. То ще се изплати през февруари и ще има действие от 1 януари. За да бъде извършено това увеличение, трябваше да се изчака приемането на бюджета.


Медицинските лица в училищните кабинети са в двойно по-голям от законово определения брой. Само две от позициите – в ДГ “Детелина“ и „Първи юни“ в Тервел, имат брой деца, съответстващ на норматива за заетост на работното място. Всички останали медицински лица покриват норматив за 4-часов работен ден, а в СУ „Йордан Йовков“ – за 6-часов, като получават възнаграждения за пълен норматив.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+