Старт на данъчната 2018-та в Община Генерал Тошево

Старт на данъчната 2018-та в Община Генерал Тошево
Днес, 15 януари, започва събирането на местните данъци и такси в община Генерал Тошево. Срокът за първа вноска е до 30 юни, а за втора вноска е до 31 октомври 2018.

При плащане на цялата сума до 30 април отстъпката е 5%.


За улеснение на всички граждани и фирми на касата в стая 109 е поставено ПОС-терминално устройство.


Работно време на касата е от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.


Други възможности за плащане:
– в кметствата на общината
– пощенски запис до адреса на общината: ул. Васил Априлов №5, град Генерал Тошево
– по банков път – банковата сметка на Община Генерал Тошево и кодовете за плащане са следните:
Токуда Банк АД
IBAN: BG 44CREX92608414708700
BIC: CREXBGSF
код за вид плащане:
патентен данък и лихви в/у него – 44 14 00
данък в/у недвижимите имоти и лихви в/у него – 44 21 00
данък в/у превозните средства и лихви в/у него – 44 23 00
такса за битови отпадъци и лихви в/у нея – 44 24 00
данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви в/у него – 44 25 00 /в размер на 3 %/
туристически данък – 44 28 00
други данъци и лихви в/у тях – 44 34 00
приходи от глоби и санкции – 44 65 00
такси за административни услуги – 44 80 07
такси за притежаване на куче – 44 80 13


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+