С 900 000 лева по-голям бюджет на Община Шабла тази година

С 900 000 лева по-голям бюджет на Община Шабла тази година
В рамките на три дни кметският екип се срещна с жители от 13-те села в общината и град Шабла за публичното обсъждане на проектобюджета за 2018 година.

Кметът Мариян Жечев изрази своята увереност за бюджет 2018 година, след като общината получи 500 хил. лв. от Министерство на финансите. През настоящата година не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци и данъците в община Шабла. С една година ще бъде продължен и проектът за социални асистенти и домашни помощници.


Бюджетът, с който общината ще оперира през 2018 година, възлиза на 6 275 526 лв. - или това е с 900 хил. повече. Новото е, че ще поиска заем в размер на 290 хил. лв.


2 263 000 лв. ще получи общината като обща допълваща субсидия от държавата за делигираните от държавата дейности, 489 хил. лв. са очакваните приходи от наеми, 604 хил. лв. от имуществени данъци. Преходният остатък е 970 хил.лв.


1 200 000 лв. са предвидени за ремонт на спортната зала в града по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.


Отпуснатите от министерство на финансите в края на миналата година средства ще отидат за рехабилитацията на уличната мрежа в град Шабла.


В проекта на бюджета е заложено довършването на тротоарите по ул. “Нефтяник“, за което са заделени 195 хил. лв. За ремонт на бившата читалищна сграда в село Крапец са отделени 70 хил. лв. Предвидено е саниране на кметството в село Граничар, за което са отделени 40 хил. лв. Ще се ремонтира покривът на дуранкулашкото училище със средства от Министерството на образованието. Ремонтни дейности ще се извършат на улиците в селата Езерец, Крапец и Тюленово - след реализирана продажба на общински имоти в тези села през 2017 година. Предвиден е и ремонт но общинския път от разклона за село Крапец до къмпинг „Карвуна“, за което са заделени 110 хил. лв.


Въпросите, от които се интересуваха хората, касаеха намаленото водоподаване и частична подмяна на водопроводи, ремонта на улици и събарянето на опасни сгради, стопанисването на запустяли имоти, поставянето на рампи за трудноподвижни хора на общественозначими за тях места и други, свързани с ежедневието ни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+