Удължава се срокът за предоставяне на социалната услуга “Топъл обяд в община Каварна“ до 31 декември 2019 г.

Удължава се срокът за предоставяне на социалната услуга “Топъл обяд в община Каварна“ до 31 декември 2019 г.
Беше подписано допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално подпомагане и Община Каварна.

Финансирането е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. На Община Каварна са отпуснати още средства, за да продължи да се предоставя услугата.

В периода от 01.07.2016 г. до 30.04.2017 г. топъл обяд получаваха 200 социално слаби лица. От 1.12.2017 г. до края на 2019 г. от социалната услуга ще продължат да се възползват  лица от всички населени места от общината. Топлият обяд включва супа, основно ястие и хляб в работните дни на всеки месец, а при реализирани икономии ще се предоствя и десерт.

Приемът на документи на социално слабите граждани за тази услуга остава отворен. Допълнителна информация за хората, които могат да се възползват от нея, може да се получи в стая № 314, в сградата на Община Каварна, ул.“Добротица“ №26.

Продължителността на предоставяне на услугата е 21 месеца, считано от сключването на договор BG05FMOP001-3.002-0158-C01, като след 7-ми месец, топъл обяд ще се предоставя на потребителите само в работните дни от месеца.

Актуализиран период на предоставяне на услугата, както следва:

7-ми месец: от 01.12.2017 г. – до 31.12.2017 г.;

8-ми месец: от 01.01.2018 г. – до 31.01.2018 г.;

9-ти месец: от 01.02.2018 г. – до 28.02.2018 г. ;

10-ти месец: от 01.03.2018 г. – до 31.03.2018 г.;

11-ти месец: от 01.04.2018 г. – до 30.04.2018 г. ;

12-ти месец: от 01.05.2018 г. – до 31.05.2018 г.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+