Превенция на гръбначните изкривявания в СУ "Димитър Талев" по програма на Лайънс клуб Добрич

Превенция на гръбначните изкривявания в СУ "Димитър Талев" по програма на Лайънс клуб Добрич
През месец ноември в СУ "Димитър Талев" - Добрич бяха направени безплатни медицински прегледи от д-р Павлина Бахлова по една от приоритетните програми на Лайънс клуб Добрич за превенция и профилактика на гръбначните заболявания сред учениците от I-III клас.

Загрижеността за здравето на децата и разрастването на проблема в национален мащаб са причините ръководството на училището да подкрепи тази високо благородна инициатива.  Констатациите на д-р Бахлова потвърдиха правилността на посоката, която от години екипът на СУ „Димитър Талев“ следва, да осигурява целодневно обучение за всички ученици от начален етап и да провежда беседи и тренинги, свързани с преодоляване на проблемите от обездвижването на децата в ученическа възраст и рисковете от наднорменото тегло. Д-р Бахлова изрази задоволството си от факта, че в училището учениците спортуват активно не само в часовете по физическо възпитание и спорт, но и в свободното си време през междучасията на модерната спортна площадка с фитнес уреди на открито, игрищата в двора и обособените кътове за тихи игри навън. Един от факторите, допринесли за снижения брой на деца с леки гръбначни изкривявания е фактът, че раниците на учениците не се носят всекидневно до дома.


С резултатите от проведените прегледи ще бъдат запознати родителите на разширено заседание на Училищното настоятелство през януари, а с учениците, които имат нужда от часове за лечебна физкуртура, Училищното ръководство ще организира специални часове по лечебна физкултура с комплекс от упражнения, изготвен от д-р Бахлова.


Талевската общност - учители, родители и ученици, благодари на Лайънс клуб Добрич за организирането и финансирането на профилактичните прегледи, за загрижеността към децата на Добрич, за подпомагането на семействата в профилактиката и превенцията на гръбначните изкривявания, които могат да доведат до ранни дегенеративни промени и да имат сериозни последици върху здравето на младите хора.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+