Апортираните имоти в ПФК „Добруджа” АД отново в дневния ред на общинската сесия

2 заседания ще проведе Общински съвет – Добрич през този месец – редовна сесия на 14 септември и празнична на 25 септември.

На предстоящото идния вторник заседание зам. кметът Камелия Койчева ще предложи на Общински съвет град Добрич да подкрепи въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на 5 годишните деца в общинските ЦДГ и училища за учебната 2010/2011 година. Извършено проучване на материалната база и условията за такова обучение в общинските училищата и целодневните детски градини на територията на град Добрич показва, че те имат готовност за задължително предучилищно обучение на 5 годишни деца.

Апортираните имоти в ПФК „Добруджа” АД отново намират място в дневния ред на следващата общинска сесия. Тъй като 10 годишният срок на вещното право на ползването им изтече на 30. 08. 2010 г. е необходимо да се вземе решение за управлението и стопанисването им. За Хана и Гостилницата в Стария Добрич кметът Детелина Николова предлага да се обявят за публична общинска собственост и бъде открита процедура за отдаването им на концесия, а Централен кооперативен пазар, Паркинг за автомобили по ул. Княз Дондуков и Център за базарна търговия по ул. Иван Рилски да се предоставят за стопанисване и управление на Общинското предприятие „Общински пазари“.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+