Извънредно заседание на Общински съвет - Добрич за ВиК проектите за Рилци, банков заем и маломерни паралелки

Извънредно заседание на Общински съвет - Добрич за ВиК проектите за Рилци, банков заем и маломерни паралелки
Извънредна сесия на Общински съвет - град Добрич ще се проведе на 10 октомври, вторник. В дневния ред са включени 4 точки.

Две от тях са свързани с квартал Рилци. Първата е "Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: "Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич", а втората - "Даване на съгласие за кандидатстване за целево финансиране на Община град Добрич пред МРРБ за обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич". Вносител на предложенията е кметът Йордан Йорданов.


В квартал Рилци към момента няма изградена битова канализация. Поради необходимия голям финансов ресурс за изпълнение на целия строеж - над 19 милиона лева, се налага въвеждане на етапно строителство. Проектното предложение на Община град Добрич за първия етап е на стойностт 2 984 612 лв. без ДДС. и включва изграждането на канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация.


Община град Добрич предстои да входира в Министерство на регионалното развитие и благоустройството заявление за кандидатстване за целево финансиране от бюджета за 2018 г. на Република България за проект "Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич". Водопроводната мрежа на квартала е силно амортизирана, строена в периода 1950-1970 г. По нея има чести аварии, по-високите части на квартала целогодишно са с ниско налягане и много често до домакинствата не достига вода, особено през летния период. Голямата дължина на водопроводната мрежа - около 27 км., предполага и необходим голям финансов ресурс за реализация на проекта. Затова се предвижда поетапна реконструкция. Общата стойност на проекта възлиза на 8 550 000 лв. без ДДС, като първият етап, за който ще се кандидатства към момента, е на стойност 950 000 лв. без ДДС. За изработка на инвестиционен проект Община град Добрич предвижда 135 000 лв. без ДДС, което представлява 1,6 % от индикативната стойност за строително-монтажните работи.


На предстоящото извънредно заседание ще бъде предложено и Община град Добрич да изтегли краткосрочен банков кредит, до 1 280 805 лева, при максимален лихвен процент 2,5%, без такси и комисионни. Заемът се налага, поради наложената финансова корекция по проекта за депото.


Четвърта точка е "Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия". В Община град Добрич са постъпили предложения от директорите на 4 училища с искане да бъдат утвърдени маломерни паралелки за учебната 2017/2018 година:
- СУ "Любен Каравелов" - една паралелка в шести клас – непрофилирана - 16 ученици
- ОУ "Хан Аспарух" – две паралелки в седми клас – всяка с по 16 ученици
- ОУ "Стефан Караджа" – две паралелки в пети клас – една с 16 ученици и една с 17 ученици и две паралелки в седми клас – всяка с по 16 ученици
- ОУ "Христо Смирненски" – една паралелка във втори клас – 15 ученици.


Финансирането ще се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището по единни разходни стандарти, като допълнителни средства не са необходими.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+