Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2016 година

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2016 година
Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016 г.

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2016 г. ще се проведе на 29 август 2017 г. (вторник) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Каварна.


Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на общината -  www.kavarna.bg, в секция "Документи", в  секция "Бюджет и финанси" - подсекция "Бюджет" и са на разположение на гражданите в залата на общинския съвет на третия етаж.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+