Детелина Николова става шеф на ВиК - Добрич

Детелина Николова става шеф на ВиК - Добрич
Бившият кмет и областен управител на Добрич влиза в ръководството на водното дружество.

С решение на МРРБ се освобождават членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество Водоснабдяване и канализация - Добрич, включително изпълнителния директор Димитър Радушев. В новия Съвет на директорите на ВиК - Добрич влизат Детелина Николова, Тодор Гикински, Мария Тодорова, както и досегашният член Саркис Караджиян. Съгласно заповедта Галин Господинов е освободен като прокурист на ВиК - Добрич. Предстои назначаването на прокурист и изпълнителен директор на водното дружество измежду членовете на съвета.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+