Нови пътища в три тошевски села по трансграничен проект

Нови пътища в три тошевски села по трансграничен проект
Екипът от Община Генерал Тошево посрещна работна група на водещия партньор – кметство Негру вода, Румъния.

В рамките на проект "Повишаване на достъпността до TEN-T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево" по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 се състоя работна среща между българския и румънския екип. Основна тема на разговор между двете страни бе предстоящото реализиране на заложените в проекта инфраструктурни дейности, както и синхронизиране на плануваните публични мероприятия. Паралелно с това екипите от двете съседни общини обсъдиха и други възможности, които предлагат структурните фондове на Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020, в частта за трансгранично сътрудничество. Споделиха идейни проекти в сферата на културата, инфраструктурата и туризма, които биха обогатили облика на региона в контекста на трансграничното сътрудничество и устойчивото развитие от двете страни на границата.


Проектът е на обща стойност 15 524 020 лв. Водещ партньор е Кметство Негру Вода, а частта за Община Генерал Тошево възлиза на 5 961 585 лв.


Целта на проекта е рехабилитация и модернизация на пътища в районите на Негру Вода и Генерал Тошево. Инвестиционната част включва рехабилитация и модернизация на пътища в селата Василево, Балканци и Дъбовик в община Генерал Тошево и на пътни отсечки в кметство Негру Вода. Ще бъдат закупени специализирана пътна техника и офис оборудване за двата партньора.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+