Областният управител Детелина Николова подписа договори за обследване и сертифициране на административни сгради

Областният управител Детелина Николова подписа договори за обследване и сертифициране на административни сгради
Днес в Областна администрация – Добрич, бяха подписани договори за обследване и сертифициране и изготвяне на оценки за енергийни спестявания на четири сгради в Добрич: административна сграда с адрес: ул. „Независимост“ №5, тринадесететажна административна сграда с адрес пл. „Свобода“ №5, административна сграда с адрес ул. „Калиакра“ № 54 (бивш Медицински колеж) и административна сграда с адрес: ул. „България“ № 11.

Сградите са държавна и смесена собственост (публична държавна, частна държавна и частна).


След проведена конкурсна процедура за изпълнители на обследването и сертифицирането за енергийна ефективност бяха избрани „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ“ АД, град Варна и „БИЛДКОНТРОЛ“ ЕООД, град Добрич.


В съответствие с разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м, подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на сградите по чл.38, ал.2 от цитирания закон. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+